Günaydın… Bugün yeni bir gün ve ben sana günaydın diyerek; aydınlık bir gün, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün dilerim… Bir günaydınla ve bir selamla ve iyi temennilerle gönlünü almak isterim ve bunu, günlerin başlangıcı olan bütün sabahlarda yapmaya çalışırım… Çünkü bu sabah yeni bir gün başlamıştır. Bu başlayan gün bizlerDevamı

    Yeni yıl, bir tepsi börek :')   Kocaman bir tepsi içinde börek yapardı bazen annem… Sonra bunu dilimlere böler, her birimize birer parça verirdi. "Dikkat ederseniz, yanmazsınız!" Derdi… Fırından yeni çıkmış, içinden buharlar tüten dilimimize dilimizi değdirir; yanmamaya dikkat ederek ısırmaya, çiğnemeye, yutmaya çalışırdık. Yine büyük bir tasın içinde karıştırılmışDevamı

istan.hilal

        Yılbaşı ve Yılbaşı İnsanlar; geçmişi hatırlamak, geleceği planlamak ve şimdiki zamanı planlamak için takvim kullanıyorlar… Zaman içinde çok takvimler kullanılmış. Oniki hayvanlı takvim, Jülyen takkvimi, Gregoryan takvimi ve diğerleri… Her biri için ayrı yazılar yazılabilir… Bizim şimdi kullandığımız iki takvim var. Biri Miladi Takvim, diğeri Hicrî Takvim. BiriDevamı

Hadi gelin bugün birilerini sinir edelim! Para kazanmanın ilk adımı olarak, isimlerinin başına “kadın” kelimesini ekleyenleri mesela… Ben bunu hiç anlamam işte; onca kadın derneği var ama acaba kaç tanesi yüzde yüz kadınların elinde?.. Merak ediyorum; “kadın” ismini kullanan bazı uyanık adamlar “cukka”yı mı götürüyorlar acaba?.. DDKTKÖD (yani Dereye DüşenDevamı

simit_

    Simit 26 Aralık 2008 Cuma günü, saat 23 20 itibariyle, yastığımın üzerinde bir "Simit" yatıyor! Maşallah deyin, nazar değmesin! Az sonra resmini de eklerim buraya… Ve bu yazı da bu kadarla kalmaz, devamını yazarım ara sıra… :))) Ve işte resmi, yakışıklı oğlumun… Böyle de uyunur mu be birader!Devamı

Anlamakta zorlandığımız çok kanunlarımız olmuş… Mintan yelek, potur çarık biri daha koşarak, ilçe sınırında bekleşen köylülerinin yanına varıyor. Başındaki kasketi çıkarıp bir diğerine veriyor. Kasketi giyen zavallı da aceleyle çarşıya koşarken, arkadakiler “oyalanmamasını” tembih ediyorlar! Biri ocaktan ucu korlu çırpıyı alıyor, diğeri lambanın şişesine eğiliyor. Biri ise cuvara’sını yakmak içinDevamı

Torunları olmakla şereflendiğimiz dedelerimiz, insanlar tarafından bilinip övülmeyi umursamadıklarından; bazı güzel işlerinin kaydını bile tutmamışlar… Hatta öyle işler ki bunlar (böyle bir şeyin mümkün olabileceğini bile) şimdilerde pek çoğumuzun kafası almıyor! Sadaka taşı, malum; içi görünmeyecek kadar yüksek, tenha bir yerde dikili duran, tepesi çukur, genellikle yuvarlak sütunların ismidir. VeDevamı

ayakkabi

            Pabuç pahalı!..     Amerika Başkanı'nın kafasına doğru, sanki bir mermi gibi uçan ayakkabı "donduruldu" ve incelenmeye başlandı: Bu ayakkabı nerede yapılmış… Yani hangi ülkede yapılmış? O ülkenin hangi şehrinde yapılmış?.. Bu şehirdeki hangi ustanın ve çırağın eli değmiş?.. Kim der ki; ben yapmadım!.. AyakkabıyıDevamı

Cam Fabrikası grevdeyken 2, 3 aylıktı ve onu lojmanların kapısındaki gözcüler besliyordu. Grevciler gidince kedi kaldı. Çünkü bizim apartman, nöbet beklenen kapının hemen karşısındaydı… Böylece Minnoş büyüdü, önce anne sonra anneanne ve sonra mahallenin büyük büyük büyük ninesi oldu! Kendi adıyla anılan ve kendi gibi uzun yaşan ilk kızlarından biri,Devamı

Kedi sevgisi doğuştan gelir… Harmantepe’deki kedilerin bile isimlerini hatırlarım: İsmiyle müsemma Duman; tevellüdü kesin benden daha eski Dede ve o sıralar benim gibi bir yavru olan, siyah beyaz yamalı Boncuk. Ki eliyle kapıyı bastırarak Dede’yi içeri sokmazdı; bir yaşlı erkek için ne acı durum!.. Aynı bahçedeki ilk görevim: “Sakın civcivleriDevamı

yeniky

İnsan uçar mı? Uçar! Sonra konar. Ve tekrar uçup başka yerlere konar… Sen benim ilhamım gibi; omzumdaki beyaz güvercinim… Yahut kara korsanın macera arkadaşı, papağanım… Veya martı’m; gidip gelen, hayallerimin karşı sahillerine… Hayal de görsem, uydurduğumu da söylesen; iyi geliyor seni böyle düşünmek! Tatlısın, bunları duymak sana da iyi gelirDevamı

Bazı sözler, ok gibidir; saplanır, içinde kalır! Koşarsın acısıyla. Fakat asıl, oku yedikten sonra yol alırsın! Okun temreni tenindedir. Her adımda acı verir ve senden kopmaz. Çeksen, canın çekilir! Artık senin parçan olan, yani bir nevi “sen” olan ok’tur sürücün, farkında bile olmazsın! Bazı sözler, ok gibidir; saplanır, içinde kalır!Devamı

Bay­ram­lar bu­ra­da mî­rim, bay­ram ço­cuk­la­rı ne­re­de! (-Bay­ram­lar da­ha sık mı ge­li­yor ne? Ge­zin­mek­ten diz­le­rim ağ­rı­dı. İki bay­ram ara­sı ba­ca­ğı­mı uza­ta­cak va­kit bi­le ol­mu­yor! -Ya, hak­lı­sın. Bay­ram­laş­mak için aya­ğa kalk­mak­tan be­nim de be­lim tut­mu­yor!..) Es­ki bay­ram­la­rı mı, yok­sa es­ki bay­ram­lar­da­ki “biz”i mi arı­yo­ruz bu söz­le? Her­kes al­dı­ğı­nı ha­tır­lar, onun se­vin­ci­ni. BirDevamı

omerozturkmen

    Ömer Öztürkmen’e Saygı Günü   Türk düşünce, basın, sanat ve siyaset hayatının değerli isimlerinden gazeteci, yazar ve şair Ömer Öztürkmen adına bir saygı günü düzenleniyor. Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından tertip edilen program 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin konferans salonunda başlayacak.Devamı

Kur­ban’da bir şey­ler du­ya­cak­san; ..kur­ban­lık­la­rın ba­kış­la­rı­nı din­le! ….. “Kur­ban ne­dir” so­ru­su­nun ce­va­bı; “tes­li­mi­yet”tir! Kur­ban de­mek; ke­si­le­cek hay­van de­ğil­dir, et de­ğil, bı­çak de­ğil­dir… Doy­mak, do­yur­mak, fa­kir­le­re et gös­ter­mek de­ğil­dir… Ke­se­me­yen­ler­den fark­lı ol­du­ğu­nu his­set­mek, ki­bir, tat­min de­ğil­dir… Kur­ban, de­mek; baş­ka bir şey­ler de­mek de­ğil­dir ni­ha­ye­tin­de… Kur­ban; tes­li­mi­yet­tir! İb­ra­him aley­his­se­lam, oğ­lu Haz­ret-i İs­ma­il’iDevamı

  Hazret-i İbrahim ve kurban   Bir kaç gündür burası (Seyir Defteri) için bir yazı yazmak istiyor; ama yazamıyor, daha doğrusu ne yazacağımı bilemiyordum. İkinci günü oldu Kurban Bayramı'nın, kurbanlıkların pek çoğu kesildi. Ben yine "ne yazayım" derken imdadıma "huzurpınarı" sitesinden gelen sayfa yatişti… Artık benim düşünmeme lüzum kalmadı, dedim. İşte; bilenden bulanDevamı

Bayram yaklaşınca sürüler görülür olmuştu. Kurbanlık seçmek isteyenlerse mezarlık yanındaki düzlükte çobanlarla konuşup mal sahipleriyle el sıkışıyordu. Koyunlar ürkmesin diye arabasından uzakta indi adam. Üç beş müşteriyle birkaç çocuk vardı sürünün başında. Boynuzlarından tutulmuş koçlar hakkında konuşuyorlardı. Başka bir koçu çeken çobana selam verdi adam: -Hangileri kurbanlık? Biraz dolaşacağım aralarında…Devamı

kuzu_01

  Bugün Cumartesi, yarın Arefe ve Pazartesi günü ise Kurban Bayramı'nın birinci günü… Özellikle Kurban Bayramı ile ilgili pek çok hatıranız vardır, tahmin ediyorum… Ben de bir hatıramı yazmıştım, yayınlanmıştı köşemizde; bazı radyolarda da okunmuştu hatta ama kaydı elime geçmedi… "Kurban eti diğerlerine benzemez" yazımızı tekrar okumak… Ve bağlantılı olarak kendiDevamı

Evi­min­ki­ni ha­tır­la­ya­mam fa­kat İh­lâs Vak­fı’nın nu­ma­ra­sı­nı (0212 513 99 00) bi­li­rim; ga­ze­te es­ki­den bu­nu kul­la­nı­yor­du. Cep te­le­fon­la­rı ha­fı­za­la­rı­mı­zı esir et­ti, def­ter­cik­le­ri­mi­zi çö­pe at­tık, bil­di­ği­miz bü­tün te­le­fon­la­rı unut­tuk. Ama ben bu nu­ma­ra­yı unu­ta­ma­dım: 513 99 00… De­mek ki bu­gün yaz­mam için­miş! Pe­ki nu­ma­ra­sı­nı unut­ma­dı­ğım bu İh­las Vak­fı ve öğ­ren­ci yurt­la­rı önem­liDevamı

Vicdanın elverip kazıklarsan birini göreceksin: Kazıklanan kişi, kimseye “ben kazıklandım” demeyecek. Peki ya ne diyecek? Ballandıra ballandıra aldığı malı övecek!.. Şaşırdınız mı? Bize de, gözümüze baka baka “hindi” diyor birileri… Bizler ne yapıyoruz? Bunun neden böyle olduğunun hikâyelerini yazıyor, okuyor, anlatıyoruz yıllardaaaan beri: Bir varmııış, bir yokmuş… Neymiş efendim, eskiDevamı