Yazarı: Yavuz Bülent Bakiler / Yayınevi: YAKIN PLAN  Yavuz Bülent Bâkiler’in kitapları insanı derinden etkileyen, bilgi bâbında insana önemli katkılar yapan eserler… Bizi etkileyen kıymetli eserlerinden birisi de Üsküp’ten Kosova’ya adlı muhteşem kitap… Daha önce yine Bâkiler’in Türkistan Türkistan adlı kitabını okumuş ve yine derinden etkilenmiştim. Kitabı okudukça oralarda bizden birilerinin olduğunuDevamı

Yazarı: Halil Delice / Yayınevi: BKY Çolaktı, sol kolu bileğinden iki defa kırılmıştı, kilosu da fazla yoktu. Ama onda akıl almaz bir kuvvet, güreş zekâsı, irade, çalışkanlık ve insanlık hasleti vardı. Sırtı hiç yere gelmedi, Koca Yusuf’u yalnızca o yendi. Adalı Halil’i üç defa yendi, Kurtdereli’ye de meydanı dar getirdi. O bütünDevamı

Yazarı: Mustaf Bakan / Yayınevi: BKY  Elinizdeki bu değerli kitap, birçok yerinde bilinçli olarak vurgulanan “beyni, bedeni ve gönlü güçlü insan yetiştirme gayesi”nin şifrelerini ifşa etmektedir ve nihayetinde milletimize “insanlığa mutluluk reçetesi sunacak özlenen nesle kavuşturma” maksadıyla kaleme alınmıştır. Çok önemli bilgileri ihtiva eden kitapta, kanayan yaralarımızın belki de enDevamı

Yazarı: Mehmet Göçer / Yayınevi: Göçer Ofset Elbistan Sahip ve kurucusu olduğum Elbistanın Sesi Gazetesi’nin sohbet köşesinde 2001 yılı sonlarında yayınlamaya başladığım yazılarımı, “UN SANDIĞI” adını verdiğim kitapta toplayarak, muhterem okurlarıma sunmanın mutluluğu içindeyim. Toplumumuzun aile sohbetlerinde, düğün odası, kahve ve cenaze evi sohbetlerinde konuşmalara dikkat ettim; insanlara en tatlıDevamı

Yazarı: Halil Delice / Yayınevi: BKY “Tam yayı tutmak için eğilirken, üç gümüş okun birleştiği yerden parlak bir ışık uzandı: parmak kalınlığında kubbeye doğru… Işığın şiddetinden her şey bir anda durdu. Herkes hipnotize edilmiş gibi ışığa bakıyordu. Işık altıntopun etrafında halkalandı. Göz açıp kapayıncaya kadar çoğaldı ve bütün kubbeyi doldurdu. Dışarıdakiler çığlıkDevamı

Yazarı: Murat Başaran / Yayınevi: BT "Ve biz, at sırtında Orta Asya’dan hicret eden yorgun bir kavimdik… Kendisine yurt arayan bir aşirettik; nihayetinde bir kaç yüz çadırla Söğüt’e yerleştik. Bizim hikâyemiz işte böyle başladı. Çadırımızın direğini Söğüt’e diktik. İplerinin çivilerini 3 kıtaya çaktık. Bugün kim ki Osmanlı’nın ve Osmanoğulları’nın aleyhine bir cümleDevamı

Yazarı: Gürbüz Azak / Yayınevi: BKY Tatarlar yani ele avuca sığmaz, görevlerine ölümüne bağlı, seçkin delikanlılardan oluşan Saray Postacısı, Ulak’lar… Bir Tatar, İstanbul’dan Belgrad’a, Üsküdar’dan Bağdat’a kadar son sürat ferman götürür, uzaklarda görevli vezir ve valiler de kâğıtlarını, toplanılan vergileri Tatarlar aracılığı ile İstanbul’a gönderirdi. Çoğu defa Tatarların bindiği atlar acımasız sürateDevamı