En büyük adam kimdir? [23 Haziran 2000 Cuma]

Kızılderililer, ABD vatandaşıdırlar; oy kullanma hakları vardır; vergi verirler, askere gidebilirler; her türlü devlet görevini yapabilirler; fakat eğitim seviyeleri düşüktür ve ABD’deki en düşük gelir grubunu oluştururlar: Yüzde 32’si fakirlik sınırının altında yaşamaktadır. Ülkedeki en hastalıklı etnik grup oldukları gibi en düşük ortalama ömür de onlardadır. Fakat önümüzdeki yüzyılda, kabilelerinin cümle düşüklüklerin merkezi olmaktan çıkacağına dair inançlarını kaybetmemişlerdir. “Meselelerimizin üstesinden geleceğiz” demektedirler.
Amerikan Senatosu’nda 1992’den beri görev yapan Colarado Senatörü, Cheyenne Kabilesi’nden Ben Nighthorse Campbell diyor ki:
“Kızılderililerin büyüklük ve başarı ölçüsü, Anglo Saksonlarınkinden farklıdır. En başarılı, en büyük adam kim diye bir Kızılderiliye sorun, en fakir adamı gösterecektir;
Çünkü o her şeyini başkaları için feda etmiştir.”
(Ayşe Göktürk Tunceroğlu-Kızılderili Hikmetleri, Alfa)

Yüreğinle hüküm ver
Gözün ile değil, yüreğin ile hüküm ver.
(Cheyenne Atasözü)

Dostlarım, sevmek ve sevilmeye ne kadar şiddetle ihtiyacımız var, biliyor musunuz?
Açlık, sadece ekmeğe duyulan açlık değildir.
Varlığınızın derinlerinde duyulan bir açlık vardır. Sevgiye duyulan açlıktır bu ve nefes almak kadar gerekli bir ihtiyaçtır.
…..
Sevgi hem sizde hem bizde bulunması gereken bir şeydir. Ruhlarımızı beslemek için hepimiz ona sahip olmalıyız. Ona sahip olmalıyız, çünkü onsuz zayıflar, yok olur gideriz.
Sevgisiz kendimize olan güvenimiz zayıflar.
Cesaretimiz kırılır. Dünyaya güven içinde bakamaz oluruz.
Sevgisiz kendi içimize kapanırız.
Sevgisiz kalırsak kendi kendimizi yiyip bitiririz.
…..
Sevgi ile yorulmadan ilerleriz. Sevgi ile, sadece onunla başkaları için fedakârlık yapabiliriz.
(Dan George, Salish Kabilesi)

Her şeyin temeli sevgi ve saygıdır.
Her şey çok sadedir aslında, onları biz karmakarışık hale getirip zorlaştırdık.
Bu yüzden de sonunda kafamız karıştı.
Yapmamız gereken; her şeyi eski sadeliğine döndürmektir, böylece bozulan düzenimiz yeniden kurulacaktır.
(Adı bilinmeyen yaşlı bir kadın, Ojibway Kabilesi)

Gözlerde yaş yoksa, ruh gökkuşağına sahip olamaz.
(Minquass Atasözü)

Kızılderili atasözleri

Çocuğun yetiştirilmesinden bütün köy sorumludur.
(Omaha Kabilesi)

İhanet arkadaşlık zincirini karartır, fakat vefa onu her zamankinden
parlak yapar.
(Conestoga Kabilesi)

Fakir olmak, şerefsiz olmaktan daha küçük bir meseledir.
(Anishinabe Kabilesi)

Senin vicdanını senden başkası temsil edemez.
(Anishinabe Kabilesi)

Stop
Muammer Erkul
23 Haziran 2000 Cuma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir