Bulut

Ha, başımda dolaşan bir bulut...
Ha sen!..
Sen, beyaz bulut;
Gözyaşımdan başka, nesin ki?..

...