Köprü

 Köprü kurmak zaman kazanmaktır, hayat kazanmaktır, insan kazanmaktır; yani kazanmaktır...
Yazan kimseler, üzerind ...