Daha ne desin kuşlar? [06 Ekim 2006 Cuma]"Gülden, bülbülden ve diğer bahçe güzellerinden söz etmem bahanedir”, diyen hazret-i Mevlânâ, Mesnevi’sinde şöyle anlatıyor; ki ehemmiyetine binaen tekrar yayınlıyoruz:

.....

Çok büyük bir ateş hazırlayan kâfirler, yanıp ölsün diye de İbrahim Peygamberi bunun içine atmışlardı.
O sırada gökte küçük bir kuş belirdi. Tam hazret-i İbrahim’in üzerinden geçerken, ağzında taşıdığı kuru dal parçasını ateşe bıraktı.
İbrahim Peygamber;
“O minicik çöpü atmışsın atmamışsın, bu koskocaman ateş için ne fark eder ki?” diye seslenince, kuş;
“Olsun, dedi. Yeter ki düşman olduğumuz belli olsun!..”
Şimdi düşünüyorum da...
Bu okuduğunuz menkıbe; yeryüzüne ayak basan her insanın tutsa yakasından da bir silkelese, inanın can dayanmaz!..
Sorarlar çünkü bir gün adama: “Ne yapıyorsun? Yaptığını niçin yapıyorsun? Kim için veya kime düşmanlık için yapıyorsun?”


 
Biraz sonra, havada başka bir kuş belirmiş. Gagacığında taşıdığı su damlasını, gökleri tutan o büyük ateşin tam üzerinden geçerken bırakmış.
Bunu gören İbrahim Peygamber;
“Ey kuş, demiş. Bir damlacık suyu bıraktın ama, bu kocaman ateş için ne fark eder ki?”
“Olsun, demiş kuş. Yeter ki dost olduğumuz belli olsun!..”Biliyor musunuz; sonraki zamanlarda da, daha sonraki zamanlarda da hep aynısını söylemiş ağızlarında birer su damlası taşıyan kuşlar:
“Olsun, demişler... Dost olduğumuz belli olsun!..”
Şimdi de baharlar geliyor, yazlar geliyor, kuşlar cıvıldaşıyor... Dinleyin... İyi dinleyin; bakın hep ne diyorlar, bizlere ne diyorlar:
“Dost olduğunuz belli olsun...
Sizin de dost olduğunuz belli olsun!..”

.......

Tarihin Meyveleri

Ciddi olarak söylüyorum, çok ilginç bir kitap. Roman gibi okunup kaldırılacaklardan değil. Masa üstü, el altı kitabı... “Kronolojik Kâinat Tarihi” üst başlığı altında “Tarihin Meyveleri” ismi verilmiş olan kitabın orijinal adı: Esmârü’t Tevârih. Yazarı Mehmet Şem’î Efendi. Yayına hazırlayanlar Süleyman Faruk Göncüoğlu ile Selâhaddin Alpay. Hicri 1223 (1808) Maraş doğumlu olan es-Seyyid Şem’î Efendi medreseyi Edirne’de bitirmiş. Büyük emek verilerek hazırlanmış olan bu eser kendi döneminin ve dönemimizin ilki...
“Beşeriyetin Babası Hazret-i Âdem aleyhisselam” isimli bölümle başlıyor ve (Kendisinin vefat ettiği Hicri 1298 (1881) senesine kadar) Sultan İkinci Abdülhamid Han dönemini de anlatıyor. Anlatım bazen yıl yıl, bazen çizelge halinde, bazen de bölüm bölüm.
168 sayfası Türkçe olan ve arkasına ayrıca Osmanlıca orijinali de ilave edilmiş olan büyük boy Tarihin Meyveleri isimli eser Tarih Düşünce Kitapları’nın ürünü... www.tarihdusunce.comStop
Muammer Erkul
06 Ekim 2006 CumaYorum ekle

Yorumlarla ilgili bilgilendirmeyi göster


Güvenlik kodu


Yenile