Marmaray'ın adı Hüdâyî Yolu olsun!

HÜDÂYÎ YOLU

Aziz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin fırtınalı havada bir tünelden geçercesine geçip gittiği; Üsküdar ile Eminönü-Sarayburnu arasındaki bölgeye, şu anda Marmaray tüp geçitleri yapılıyor.

Suyun altına döşenen tüplerle yapılmakta olan bu geçidin ismine de; “HÜDÂYÎ YOLU” denmesi, en münasiptir!

Hüdâyî Yolu'nun hikayesini ve teklifimizi alttaki yazılarımızdan okuyabilirsiniz.

 


Hüdayi yolu “1860’tan beri hayal edilen tünelin son tüpleri de birleşti. Başbakan 60 metre derinde Boğaz altından yürüdü.” Bunla...

 Hüdâyî yolu “1860’dan beri hayal edilen tünelin son tüpleri de birleşti. Başbak...

 (Okuyacağınız yazıdaki konu, acaba Hüdâyî hazretlerinin kerametinin bugüne bir işareti, günümüzdeki tezahürü müdür?) .........

 (Dünden devam) Dünkü yazımızın özeti şuydu: Büyük velilerden Aziz Mahmud Hüdayi hazretlerinin, yüz yıllar önce... Şimşek, yağmur, fırtınalı, gayet...

 1541 yılında doğan büyük veli Aziz Mahmud Hüdâyî hazretleri talebe yetiştirmek için çok gayret etti. Dergâhı Üsküdar’dadır. Osmanlı..
 
 

6. Hüdayi Yolu’ndaki başkan... [19 Aralık 2010 Pazar]  

Üsküdar’ın başkanı Sayın Mustafa Kara yerinde yaptığı incelemede tüp geçit için “Hüdayi Yolu” ismini zikretti.

 


HEADER

Yasemin ÖZBEK17-02-2013 14:08#6
Dört asır öncesinden, geçite yakışacak olan adı yakıştırmış Rabbim, Aziz Mahmud Hüdayi Hz. lerinin eliyle :) "Hüdayi Yolu"
Alıntı
Pınar23-05-2012 10:20#5
TÜP GEÇİT'İN ADI HÜDAYİ YOLU OLSUN.

http://www.muammererkul.com/component/content/article/2109.html

PINAR
Alıntı
Pınar23-05-2012 09:59#4
EKŞİ SÖZLÜK'ten...

TÜP GEÇİT'İN ADI HÜDAYİ YOLU OLSUN...

1.bir grup gençin sanal dünyada başlattıkları kampanyanın adı.

facebook’ta 3000’e yakın destekçi bulan bu girişimin sahipleri şunu diyor:

“bu yol... yani aziz mahmud hüdâyî hazretlerinin geçip gittiği o dualı yol; üsküdar ile eminönü-saraybu rnu arasında; köpürse kudursa bile denizin tesir etmediği bir geçittir... işte bu yüzden, şu anda, tam da aynı çizgiye... yani üsküdar ile eminönü-saraybu rnu arasına, suyun altına döşenecek tüplerle yapılmakta olan geçidin ismine de; “hüdâyî yolu” denmesi, en münasiptir!.. “tüp geçitten geçtim” demek yerine; aziz mahmud hazretlerinin sandalıyla çizerek, bugünler için işaret ettiği “hüdayi yolu”ndan geçmek isteyenler; bu ismin yayılmasına çaba göstermelidirler...”

http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=t%C3%BCp+ge%C3%A7it'in+ad%C4%B1+h%C3%BCdayi+yolu+olsun

PINAR
Alıntı
Mehmet Kasım22-05-2012 07:11#3
Tüp Geçitin Güzergâhı 4 Asır Önce Gösterilmiş

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Marmaray'da 1.400 metrelik güzergâha 11 tüp tünelin tamamı indirildi. Sultan Abdülmecid'in 148 yıl önce yapmayı düşündüğü ve Tünel-i Bahri'nin üzerinden geçen hat dört asırdır 'Hüdayi Yolu' olarak anılıyor. En coşkulu dalgalarda bile sütliman olan yol, balıkçılar tarafından yüzyıllardır kullanılıyor.

Boğaz'ın altı tüp geçit üstü 'Hüdayi Yolu'

Devamı için:
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=985156

Mehmet Kasım
Alıntı
Ayşe22-05-2012 06:59#2
TÜP GEÇİDİN ADI:”AZİZ MAHMUD HÜDAYİ YOLU”

“Aşk Pervanesi, Ölmeden önce ölmesini bilen, Muhabbet Fedaisi, Gönül Çağlayanı, Dertlilerin tabibi/muhabbet ehlinin nuru, Işık Ordusu Kumandanı gibi sıfatlarla andığımız, Anadolu’nun tapu senetleri özelliğini taşıyan Veliler yumağından biri de Aziz Mahmud Hüdayi’dir.

1541 tarihinde, Başkent Ankara’nın en uzak ilçesi, Tuz Gölü kenarında, 60 bin nüfuslu Şereflikoçhisar ’da doğan, Bursa’da kadı iken Üftade Hazretlerinden feyz ve ders alarak kemâlat mertebesine erişen, İstanbul/Üsküda r’da yerleşerek, zamanın padişahı I.Ahmed Han’la yakın ilişkiler kurarak, birçok keramet gösteren, Üsküdar'da yaptırdığı cami ve dergâhta sayısız talebe yetiştiren, etrafına ışık ordusu kumandanı olan, 1628 tarihinde vefat ederek, dergâhı bahçesine defnedilen bir gönül sultanıdır.

Çocukluğu Sivrihar’da geçen Azîz Mahmûd Hüdâyi, ilim için İstanbul’a gitti, Küçük Ayasofya Medresesinde tahsiline devam etti. Küçük yaşta; tefsir, hadis,fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük âlim oldu. Halveti yolunun şeyhlerinden Muslihuddin Efendinin sohbetlerine katılarak, tasavvuf bahçesinden payını aldı. 33 yaşında iken Bursa’ya geldi, Ferhâdiye Medresesinde müderrislik yaptı. Hocası Nâzırzâde’nin ölümü üzerine, Bursa kadısı oldu. Cehennem ve Cehennemde yanan bazı tanıdıklarını rüyasında gören Hüdâyi, Tayy-i Mekân sırrı ile hacca gidip/dönen Eskici Mehmed Efendi ile karısının boşanma davasına baktıktan sonra, heybetli atı ile Üftâde (Mehmed Muhyiddin) Tekkesini ziyaret ettikten sonra kadılığı bıraktı.

Dergâha intisabından sonra allı/pullu/ipek li cepkeni ile sırtındaki sırıklara takılı ciğerleri mahallelerde satan, zaman zaman çocuklarına taş yağmuruna tutulan ve adı “Deli K adı” olarak çıkan Azîz Mahmûd Hüdayi Hazretlerinin, çiçeklerin Allah’ı zikrettiğini duyduğu için koparamadığı ve kırık bir çiçeği hocasına getirdiği imtihanda, Üftade Dergâhında pişip icazet aldıktan sonra İstanbul’a gönderildiğini görüyoruz. Üçüncü Murad, Üçüncü Mehmed, Birinci Ahmed, İkinci Osman, Dördüncü Murat hanlara nasihatlerde bulunan, Dördüncü Murad’a saltanat kılıcını kuşatan gönül sultanının saraylarda, camilerde, dergâhlarda va’z verdiği, sohbet ettiği, irşad görevini yaptığı bilinir.O tarihlerde İstanbul’da en büyük kültür merkezi, Aziz Mahmud Hüdâyî Dergâhıdır. Buradan: Şeyhülislam Hoca sadedin Efendi ile Esad Efendi, Dilaver ve Halil paşalar,Okçuzâd e Mehmed Efendi ile Nevizâde Atayî Efendi gibi şahsiyetler yetişmiş, sayısız eserler bırakmışlardır.
(Daha detaylı bilgi için bakınız: Hak âşığı Hazreti Üftâde, İlhan Yardımcı, Sinan Yayınları, 256 sayfa,1980/İsta nbul )

O tarihlerde Sultan Ahmed büyük bir cami yaptırmak istiyordu. İstanbul’daki şimdiki cami arsası belirlendi, temel atma merasimi için kurbanlar kesildi,dualar yapıldı, ziyafetler verildi. Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin ilk kazmayı vurduğu söylenir. Padişah da yoruluncaya kadar çalıştı. Yıllar sonra cami inşaatı bitti. Açılışı yapmak ve Cuma hutbesini okumak üzere, Hüdayî Hazretleri padişah tarafından davet edildi. Tarihi kaynaklara göre; 9 Haziran 1617 Cuma günü beklenmedik bir olay oldu. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı, denizde fırtına koptu. Dalgalar büyüdü ve şiddetlendi, Üsküdar’dan Sarayburnu’na geçmek imkânsızlaştı. Verdiği sözünde durmak isteyen Aziz Mahmud Hüdayi, Üsküdar iskelesinde bir kayık kiraladı, talebeleri ile birlikte, çılgın dalgalar arasında yollara düştü. Allahın izni ile, kayık önündeki sular beyaz köpükler halinde yol verdi onlara, selametle karşıya çıktılar. Padişah ile efradı Fevkâni Kasr-ı Hümayununda telaş ve üzüntü içerisinde hocasını bekliyordu. Aziz Mahmud ve talebeleri köşke ayak basacakları zaman, müthiş bir gümbürtü koptu, düşen yıldırım kasrın bir yanını çökertti. Hüdayi Hazretleri elindeki asayı köşke dayadı, yıkılan kısma dayanak direkleri yerleştirildi. Köşk üzerinde bulunan insanlar karaya çıktıktan sonra, dayalı asa çekildikten sonra, şiddetli bir gümbürtüyle bina yerle bir oldu. Topluca caminin yanına gelerek, camiyi dualarla, tekbirlerle ibadete açtılar.

O tarihten beri Üsküdar ile Sarayburnu arasındaki deniz geçidine, yola “HÜDÂYİ YOLU” dendi. Asırlardan beri bu yol ayni isimle anılır. Fırtınalı günlerde gemiciler, kayıkçılar bu yoldan geçerken, Allah’a dua etmeyi unutmazlar, Aziz Mahmud Hüdâyî ruhuna da fatihalar okurlar.

Asırlar sonra, “Hüdâyî Yolu”nda, suyun altından Üsküdar ile Eminönü-Saraybu rnu tüp geçit yapılması kararı, tesadüfi değildir.

Çalışmalarını ve fikir yapısını yakinen bildiğimiz İstanbul Belediye başkanımız ile AK Parti İktidarının, Başbakanımızın bu geçidin adına “HÜDAYİ YOLU” konulmasını, 70 milyon Türk Milleti de ister. Türkiye Gazetesinin 15 -16 Mart 2007 sayılı nüshalarında, bu konuda yazı yazan, halkımızın müracaatta bulunması için ilgili internet sitelerinin adreslerini yayınlanan, “Sen de bir mail gönder, Hüdayi Yolu’na destek ver!” kampanyasını başlatan Muammer Erkul kardeşimizi de tebrik etmek isterim.

Haydi Türkiye!.. Haydi aziz insanımız!.. Haydi ilgililer!.. Haydi ileri!.. “HÜDAYİ YOLU”ndan geçmek ümidiyle..

İlhan YARDIMCI

http://www.ilhanyardimci.com/yazi.php?id=67
Alıntı
Cemil16-12-2010 08:18#1
Belediye başkanı tarafından da dile getirilmiş.

http://www.nethaber.com/Ekonomi/171096/

Cemil
Alıntı

Yorum ekle

Yorumlarla ilgili bilgilendirmeyi göster


Güvenlik kodu


Yenile