Irmaklar sonsuza akar [01 Temmuz 2007 Pazar]

Şimdi size bazı isimlerden bahsetsem ve “aralarında tanıdığınız var mı” dersem çok ayıp olacağından; bu isimlerden, duymamış olduğunuz var mı, diye soracağım… Buyurun:
Mütefekkir, ideâlist eğitimci ve sosyolog S. Ahmet Arvasî… Geleneği ve ‘nesillerin rûhunu’ geleceğe taşıyan, Türk edebiyatının usta tahlilcisi Prof. Dr. Mehmet Kaplan… Modern Türk romanının güçlü ismi Tarık Buğra… Türk tiyatrosunun biricik virtüözü Turan Oflazoğlu… Orhun Yazıtlarını Türkçe’ye kazandıran, kıymetli edebiyatçı, dil âlimi Prof. Dr. Muharrem Ergin… Psikiyatrimizin duayenlerinden Prof. Dr. Recep Doksat… Millî Eğitimin ve Türk gramerinin asırlık sîması, buruk demokrat Prof. Tahsin Banguoğlu… Özgün üslûbu ve lirik tasvirleriyle, efsânevî Türk tarihini destanlaştıran çağımızın Dede Korkut’u Mustafa Necati Sepetçioğlu… Tasavvufî duyarlığıyla insanı sonsuzluğa çağıran kıymetli muharrir Ömer Öztürkmen… Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre… Prof. Dr. Ümit Meriç… Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu… Mehmet Turgut… Mehmet Niyazi Özdemir… Prof. Dr. İsmail Yakıt… Prof. Dr. Şafak Ural… Erol Akyavaş… Sevinç Çokum ve Mustafa Kutlu…

Eski okuyuculardan çoğu, bu kıymetli isimlerin bir kısmını gazetemizden tanır, hatırlar…
Yine gazetemizden hatırlanabilecek bir isim daha var, bu isimlerin yanında: Olcay Yazıcı… Ki o, şimdi geçen isimleri, bir araya toplayan kişi… “Irmaklar sonsuza akar” kitabı; fikir, edebiyat ve sanat eksenli kültür sohbetlerinden meydana geliyor. Çoğu aramızdan ayrılmış 19 değerli şahsiyetin kendilerine has fikirleri…
Türkiye Gazetesi ile birlikte birkaç yayın organında gerçekleştirilen bu seçkin kültür, fikir, ilim, sanat ve edebiyat eksenli konuşmalar; yaklaşık çeyrek yüzyılı kapsayan ve Türk toplumunun ‘kültür- medeniyet hafızası’ sayılabilecek nitelikte bir çalışma…

Şair, yazar ve bir zamanlar Türkiye Gazetesi’nde birlikte çalıştığımız Olcay Yazıcı; gene izi kalacak bir çalışma koydu önümüze: Akıp giden ırmaklardan; suyunu beğendiklerini… Ve sonsuza doğru gittiğine inandıklarını buldu, onlardan birkaç sürahi aldı ve getirip masamıza koydu; isteyen bardağına doldursun diye…
Irmaklar sonsuza akar mı? Akar…
Bazı ırmaklar; küresel ısınmadan bile kurumaz; hatta küresel yozlaşmadan yaş döker de, dolar vadiler, susuzlar içer!..

Düşünce Kitapları’ndan çıkan “Irmaklar sonsuza akar”; Olcay ağabeyimin yirmibeş yıllık emeğinin ürünü… Şöyle de denebilir: Kendisine emanet edilen sohbetleri… Okuyanlar hazımsızlık çekmesin diye; yirmi beş yıl sabretmiş bu adam… Belki, sunmak için bile, yirmi beş yıl daha olgunlaşmayı beklemiş… Ki, numunedir…
Yolun açık olsun “Irmaklar sonsuza akar” isimli kitap…
Dilerim, içinde gizlenmiş olan kanatlar; uçurur seni sonsuza kadar!
 

Stop
Muammer Erkul
01 Temmuz 2007 Pazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir