Kırkambar (Bütün varlıkların en üstünü)

Her peygamber, kendi zamânında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed “âleyhisselam” ise, her zamânda her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların, her bakımdan en üstünüdür.
Hiç kimse, hiçbir bakımdan Onun üstünde değildir.
Bu olamayacak bir şey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan, Onu böyle yaratmıştır.
Hiçbir insanın Onu methedecek gücü yoktur.
Hiçbir insanın Onu tenkit edecek iktidarı yoktur.


Abdulhakim Arvasi
(rahmetullahi aleyh)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir