Kırkambar (Hilye-i Saadet)


HİLYE-İ SE’ÂDET
[Ya’nî Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem”
görünüşü, tanınması].

Fahr-i kâinâtın “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek yüzü
ve bütün a’zâ-i şerîfesi ve mubârek sesi,
bütün insanların yüzlerinden ve
a’zâsından ve seslerinden güzel idi.


Mubârek yüzü, bir mikdâr yuvarlak idi.
Neş’eli oldugu zemânda, mubârek yüzü ay gibi nûrlanırdı.
Sevindiği, mubârek alnından belli olurdu.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
gündüz nasıl görürse, gece dahî öyle görürdü.
Önünde olanları gördüğü gibi, arkasında olanları dahî görürdü.
Bunu isbât eden yüzlerce hâdise, kitâblarda yazılıdır.
Gözde görmek halk eden Allahü teâlâ,
diğer uzvda dahî halk etmeğe kâdirdir.

Yana ve geriye bakacağı zemân,
bütün bedeni ile dönüp bakardı.

Yeryüzüne nazarı, semâya bakmasından ziyâde idi.

Mubârek gözleri büyük idi. Mubârek kirpikleri uzun idi.
Mubârek gözlerinde bir mikdâr kırmızılık vardı.
Mubârek gözlerinin karası gâyet siyâh idi.

Fahr-i âlemin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” alnı açık idi.
Mubârek kaşları ince idi. Kaşları arası açık idi.
İki kaşı arasında olan damar, hiddetlenince kabarır idi.

Mubârek burnu gâyet güzel olup,
orta yeri bir mikdâr yüksek idi.

Mubârek başı büyük idi.
Mubârek ağzı küçük değildi.
Mubârek dişleri beyâz idi.
Mubârek ön dişleri seyrek idi.
Söz söylediği zemânda,
sanki dişleri arasından nûr çıkardı.

Allahü teâlânın kulları arasında
ondan dahâ fasîh ve tatlı sözlü kimse görülmedi.
Mubârek sözleri gâyet kolay anlaşılır,
gönülleri alırdı ve rûhları cezb ederdi.
Söz söylediği zemân, kelimeleri inci gibi dizilirdi.
Bir kimse saymak istese, kelimeleri sayılmak mümkin idi.
Ba’zan iyi anlaşılması için, üç kerre tekrâr ederdi.

Cennetde Muhammed aleyhisselâm gibi konuşulacakdır.
Mubârek sesi, kimsenin sesinin yetişemediği yere yetişirdi.

Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” güler yüzlü idi.
Tebessüm ederek gülerdi.
Gülerken, mubârek dişleri görünürdü.
Güldügü zemân, nûru dıvarlar üzerine ziyâ verirdi.

Ağlaması da, gülmesi gibi hafîf idi.
Kahkaha ile gülmediği gibi, yüksek sesle de ağlamazdı,
amma mubârek gözlerinden yaş akar,
mubârek göğsünün sesi işitilirdi.

Ümmetinin günâhlarını düşünüp ağlardı ve
Allahü teâlânın korkusundan ve
Kur’ân-ı kerîmi işitince ve ba’zan da nemâz kılarken ağlardı.

Fahr-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem”
mubârek parmakları iri idi.
Mubârek kolları etli idi.
Mubârek avuclarının içi geniş idi.
Bütün vücûdünün kokusu, miskden güzel idi.
Mubârek bedeni, hem yumuşak, hem de kuvvetli idi.

Enes bin Mâlik diyor ki,

Resûlullaha on sene hizmet etdim.
Mubârek elleri ipekden yumuşak idi.
Mubârek teri miskden ve çiçekden dahâ güzel kokuyordu.
Mubârek kolları, ayakları ve parmakları uzun idi.
Mubârek ayaklarının parmakları iri idi.
Mubârek ayaklarının altı çok yüksek olmayıp, yumuşak idi.
Mubârek karnı geniş olup, göğsü ile karnı berâber idi.
Omuz başının kemikleri iri idi.
Mubârek gögsü geniş idi.

Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem”
kalb-i şerîfi, nazargâh-ı ilâhî idi.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
çok uzun boylu olmayıp, kısa dahî değil idi.
Yanına uzun bir kimse gelse, ondan uzun görünürdü.
Oturduğu zemân, mubârek omuzu,
oturanların hepsinden yukarı olurdu.

Mubârek saçları ve sakallarının kılı çok kıvırcık ve
çok düz değil, yaradılışda ondüle idi.

Mubârek saçları uzundu.
Önceleri kâkül bırakırdı, sonradan ikiye ayırır oldu.
Mubârek saçlarını ba’zan uzatır,
ba’zan da keser, kısaltırdı.
Saç ve sakalını boyamazdı.
Vefât etdigi zemânda,
saç ve sakalında ak kıl, yirmiden az idi.

Mubârek bıyığını kırkardı.
Bıyıklarının uzunluğu ve şekli, mubârek kaşları kadar idi.
Emrinde husûsî berberleri var idi.

[Müslimânların da, sakalı bir tutam uzatması,
fazlasını kesmesi, bıyıklarını kırkması sünnetdir.]

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
misvâkini ve tarağını yanından ayırmazdı.
Mubârek saçını ve sakalını tararken aynaya nazar eylerdi.
Geceleri mubârek gözlerine sürme çekerdi.

Fahr-i kâinât “aleyhi ekmelüt-tehıyyât”
önüne bakarak, sür’atle yürürdü.
Bir yoldan geçdiği, güzel kokusundan belli olurdu.

Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem”
kırmızı ile karışık beyâz benizli olup,
gâyet güzel, nûrlu ve sevimli idi.

Bir kimse, Peygamber “aleyhissalâtü vesselâm”
siyâh idi dese, kâfir olur.

Hakîkat Kitâbevi Yayını
TAM İLMİHÂL
SE’ÂDET-İ EBEDİYYE
Sahîfe 378

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir