Kırkambar (Kadir gecesi hakkında)

 

 

HER GECEYİ KADİR, HER GELENİ HIZIR BİL!

KADİR GECESİNİN EHEMMİYETİ
Ramazân-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlîd gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Birkaç hadîs-i şerîf meâli şöyledir:
"Allahü teâlâ, Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce kimseye vermedi." (Deylemi)
"İnanarak ve sevâbını Allahü teâlâdan umarak, Kadir gecesini ihyâ edenin geçmiş günâhları afv olur." (Buhârî, Müslim)
"Ramazân ayı mübârek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazân orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytânlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki,bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin (Kadir gecesinin) hayrından mahrûm kalan, her hayırdan mahrâm kalmış sayılır." (Nesâî)
"Sevâbını umarak Kadir Gecesini ibâdetle geçirenin geçmiş ve gelecek günâhları afv olur." (İ.Ahmed)
"Allahü teâlâ, rızâsını taatte, gazabınıgünâhlarda, orta namâzı beş vakit namâzda, evliyâsını halk arasında, Kadir gecesini Ramazân ayı içinde gizlemiştir." buyuruyor.

KADİR GECESİ HANGİ GECEDİR

İmâm-ı Şa’rânî hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve
(Ramazân, Pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29.cugecedir.
Salı başlarsa 27.ci;
Perşembe başlarsa 25.ci;
Cumartesi başlarsa 23.cü;
Pazartesi başlarsa21.ci;
Çarşamba başlarsa19.cu;
Cum’a başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.

Ebül Hasen-i Harkânî hazretleri de buyuruyor ki:
Büluğ çağından beri kadir gecesini hiç kaçırmadım.
Ramazân ayının ilk günü Pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29.cu gece olurdu.
Pazartesi günü başladığında,21.ci gece;
Salı günü başladığında, 27.ci gece;
Çarşamba günü başladığında,19.cu gece;
Perşembe günü başladığında, 25.ci gece;
Cum’a günü başladığında, 17.ci gece;
Cumartesi günü başladığında, 23.cü gece olurdu.
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur.

Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Yatsı namâzında zamm-ı sûre olarak Kadir sûresini okumalı.
2- Kadir gecesi okunacak duâyı okumalı.
"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî." (Yâ Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle!) Resulullah efendimiz, özellikle Kadir gecesinde bu duayı okumayı bildirmiştir. (Nesâî, Tirmizî)
3- Bir iki sayfa Kur’ân-ı kerîm okumalı.
4- Tam İlmihâlden bir iki sayfa okumalı.
5- Az da olsa sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rek’at namâz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine duâ etmelidir.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

KADİR GECESİNİN ALÂMETLERİ

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabâh güneş,kızıl olup, şuâ’sız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.
Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: “Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.”
Hadîs-i şerîflerde buyuruluyor ki:
(Kadir gecesi açık ve mülâyim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabâhında da güneş zaîf ve kızıl olarak doğar.) [Taberânî]
(Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur. O gecenin sabâhının alâmeti güneşin şuâ’sız doğmasıdır.) [Taberani]
(Kadir gecesi sabâhı güneş şuâ’sız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]
***
Yâ Rabbî! Kadir gecesinin hürmetine, biz zavallılara Kadir gecesini bulmak ve bu geceyi bulanlar sevâbına ihsân eyle!
*
Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce.
Sayısız günâhkâr kul, afva uğrar bu gece.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir