Kırkambar (Okunacak duâlar)

OKUNACAK DUÂLAR  * Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Yunus aleyhisselâm balığın karnında; “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn.” söyleyerek duâ etti. [Allahü teâlâ, duâsını kabul eyledi ve kıyâmete kadar bunu okuyan müminlerin duâlarını kabul edeceğini bildirdi.] Bir Müslüman, bu âyet-i kerîmeyi okuyup duâ edince, Allahü teâlâ duâsını muhakkak kabul eder.” [40 defa okumalıdır.]
* Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:  “Allahü teâlânın bir nimet vermesini ve bunun devamlı olmasını isteyen, (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah.) çok okusun!” 
* Resûlullah efendimiz gam ve sıkıntıyı gidermek için; “Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm. Lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.” okurdu.
* Korkulu yerlerde emin ve rahat olmak için; “Li îlâfi” sûresini okumalıdır. 
* Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:  “Bir kimse, kabristandan geçerken, 11 defa ihlâs sûresi okuyup sevabını meyyitlere hediye ederse, kendisine ölüler adedince sevap verilir.”
“Bir kimse, evinden çıkarken "Âyetelkürsîyi" okursa, Hak teâlâ 70 meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar, ona duâ ile istiğfar ederler.”
“Eve girerken 'ihlâs-ı şerîfi'  okuyan fakirlik görmez.”
“Bir yere gelen kimse (Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka) okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbirşey zarar, kötülük yapmaz.”
* Bir yemek duâsı: “Elhamdülillâhillezî eşbe’anâ ve ervânâ min-gayri-havlin minnâ ve lâ kuvveh. Allahümme at’im-hüm kemâ at’amûnâ. Allahümmerzuknâ kalben, takıyyen, mineşşirki beriyyen, lâ kâfiren ve şakıyyen velhamdülillâhi rabbilâlemîn.”
* Tecdîd-i iman ve nikâh duâsını sık sık okumalıdır: “Allahümme innî ürîdü en üceddidel imâne vennikâha tecdîden bi kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.”  Tam ilmihâl  Seâdet-i Ebediyye 
 

 
 
 
 
 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir