Kırkambar (Zekat vermek)

 

ZEKÂT VERMEK ÖNEMLİDİR

Zekât vermek, Kur’ân-ı Kerîm’in 32 yerinde, namazla birlikte emredilmektedir.

Mükellef olan, yani akıl baliğ olan, hür olan Müslüman erkek ve kadının şartları
bulununca, zekât vermeleri lâzımdır. Zekât, fakirlerin zenginlerde olan hakkıdır.
Zekât vermeyenler, bu hakkı ödemedikleri için, yani ibâdet yapmadıkları için
günahkâr olurlar.

EKÂTLA ALAKALI ÖZET BİLGİLER

1. Zekât nisabı, 20 miskal, yani 96 gr altın veya bu değerde para veya ticaret
eşyasıdır.

2. Zekât nisabına malik olan kimseye zengin denir.

3. Zekâta tabi malların veya paranın, sene içindeki azalıp çoğalmasına itibar
edilmez. Nisaba malik olduktan bir hicrî sene sonra elde kalan mal, nisabı
buluyorsa, kırkta biri zekât olarak fakirlere verilir. Nisaptan aşağı ise verilmez.

4. Zekât, kârdan değil, ticaret malının veya paranın tamamından verilir.

5. Senetli ve senetsiz alacaklar nisap hesabına dahil edilir. Alacaklar tahsil
edildikten sonra zekâtları verilir; almadan da verilebilir.

6. Borçlar, mevcut paradan veya maldan çıkarılır. Geri kalanın zekâtı verilir.

7. Zekât; câmi, hayır kurumları, dernek… gibi yerlere verilmez. Zekât, fakir
Müslümana veya vekiline verilir.

8. Zekât, ticareti yapılan maldan verilir. Onun yerine başka maldan verilmez. Meselâ
halıcı, gıda maddesi veremez. Bakkal da halı veremez.

9. Zekâtı, ticareti yapılan maldan vermek câiz olduğu gibi, değerini altın olarak da
vermek câizdir.

10. Ticaret için olmayan evler, arsalar, vasıtalar, demirbaş eşyalar zekât nisabına
dahil edilmez.

(Redd-ül-Muhtâr ve Hindiyye)

EKÂT KİMLERE VERİLİR?

Bir kimse; anasına, babasına, dedelerine, büyük annelerine, evlâtlarına,torunlarına, hanımına ve kâfire zekât veremez. Fakir olmak şartı ile bir kimse; gelinine, damadına, kayınvalidesine, kayınpederine, kayınbiraderine, üvey çocuğuna zekât verebilir. Fakir olan kardeşe ve hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya zekât
vermek daha çok sevap olur.

(Mevkûfât)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir