Seyir Defteri – 21 Kasım 2008 (Savaşçı)

 

.

 y.b.bakiler1

 y.b.bakiler1

 

Türk dilinin büyük savaşçısı

Bu yazıyı okuduktan sonra, (Türkiye Gazetesi’ndeki Stop isimli köşemizde birkaç gün sonra yayınlanacak ve sitemizin STOP bölümüne de koyacağımız; “Bir adam deli olmalı” isimli yazımızı da okumanızı tavsiye ederim. Çünkü o yazıyı; aşağıda anlatacağım geceyi izledikten hemen sonra yazmıştım…

 ybbakiler5

 ybbakiler5

 

 ybbakiler5

 

 Ma­lat­ya’da, Ela­zığ’da Türk­men bey­le­ri,
Ve Türk­men ka­dın­la­rı: ipek ib­ri­şim.
Alın gö­tü­rün be­ni, bu­ra­lar­da yok işim
Kız­la­rı anam-ba­cım, er­kek­le­ri kar­de­şim.
*
Ma­lat­ya’da, Ela­zığ’da bi­zim di­li­miz.
Kaş­gar­lı Mah­mud’un gü­zel Kâ­mus’u.
Bül­bül şa­kı­ma­sı, süm­bül ko­ku­su
Fı­rat’ta çağ­la­yan bir kö­pük­lü su.

…diyen Yavuz Bülent Bakiler, şöyle devam ediyor:

Honoroe de Bal­zac di­yor ki: “Mil­let, ede­bi­ya­tı olan top­lu­luk­tur. Ede­bi­yat­sız mil­let ol­maz.” Bu çok doğ­ru bir tes­pit. Çün­kü: Ede­bi­ya­tın te­mel mal­ze­me­si dil­dir. Dil, mil­let­le­rin ha­yat ik­si­ri­dir. Di­yar­ba­kır’ın bü­yük va­tan­se­ver ev­la­dı Sü­ley­man Na­zif’in ifa­de­siy­le “Türk­çe, mil­le­ti­mi­zin is­ke­le­ti­dir! Var­lık se­be­bi­dir.” Şa­ir­le­ri­miz ve ya­zar­la­rı­mız ise, di­li­mi­zi ya­şa­tan, ya­yan, sev­di­ren ön­cü­le­ri­miz­dir…

 

ybbakiler3

 

 

20 Kasım Perşembe gününün akşamı Altunizade Kültür Merkezi’ndeydik. Kalabalıktı… Sanat ve edebiyat dünyamızın yaşayan büyük isimlerine saygı anlamında ayda bir düzenlenen gecedeydik. Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) ile Üsküdar Belediyesi’nin birlikte düzenlediği programın konusu ve konuğu Yavuz Bülent Bâkiler idi… Sunuculuğunu Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun’un yaptığı gecede, sevilen şiirlerinden okuyan Bakiler, Türk dili ve onun korunması hakkında konuşmalar yaptı, hâtıralarını anlattı, sorulara cevap verdi.  

 ybbakiler2b

 

 

KİMDİR: 1936 Sivas doğumlu olan Yavuz Bülent Bâkiler, Hisar dergisi şairleri arasında sayılıyor. Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriten Bâkiler, eserlerinde Anadolu insanına eğilmiş ve toplumumuzun temel meselelerini anlatmıştır. Sade ve rahat bir dili, aydınlık bir üslûbu bulunan şair, millî ve manevi değerlere bağlılığı ile tanınmıştır.

  

ybbakiler4

ybbakiler4

 

ybbakiler4

 

Yavuz Bülent Bâkiler’in yayımlanmış eserleri arasında Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman, Üsküp’ten Kosova’ya, Âşık Veysel, Mehmed Âkif’te Çağdaş Türkiye İdeali, Sözün Doğrusu, Gidenlerin Ardından ve Ârif Nihat Asya ihtişamı da bulunuyor.Yavuz Bülent Bakiler, Türkiye Gazetesi yazarları arasındadır…   

  

 gullerle

 gullerle

 

 gullerle

  Geceye, sitemiz ve köşemizin çok eski takipçi ve okuyucularından
Sultan Gül ve eşi Tevfik de gelmişti…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir