Seyir Defteri – (Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.)

 


Böyle günler; yani bayramlar, kandiller, birbirimizi toplu hatırlamalarımız için ne güzel zamanlar değil mi?..
İhmal etmemek lazım…
İnsan herkesle irtibat halindeyken, iş ve telefonlardan başını kaldıramazken "ah biraz sakin kalsam" diyebilir ama bir de "yalnız kalmış" olanlara sormak lazım, acaba neler hisediyorlar?
İşte her zaman arayamadığımız, hatırını soramadığımız kimselerin gönlünü almanın fırsatı bugün.
Hiç bir şey yapamazsak bir mesaj yazalım, ya da bu postayı aktaralım…

Mevlid-i şerif kandiliniz mübarek olsun efendim…

…..
(Merak edenlere not: Belki aynı anlama gelir ama, her şeye zaman bulurken, sanki bir kelime eksik yazmakla ömrümüz uzayacakmış gibi cimmrilik ederek; MEVLİD-İ ŞERİF yazmak yerine, bunu kısaltarak MEVLİT yazmak benim ağırıma gidiyor!..)


MEVLİD KANDİLİ

Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed aleyhisselâm, 571 yılı Nisan ayının 20’sine rastlayan, Rebi’ul-evvel ayının 12. Pazartesi gecesi, sabaha karşı Mekke-i Mükerreme’de dünyaya gelmiştir. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştır. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. Dünyadaki Müslümanlar tarafından, her sene, bu gece Mevlid kandili olarak kutlanmakta, her yerde Mevlid kasideleri okunarak Resûlullah hatırlanmaktadır. Mevlid, doğum zamanı demektir.
 
Resûlullah efendimiz, mevlid gecelerinde eshâb-ı kirâma ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir de, halîfe iken, eshâb-ı kirâmı toplar, Resûlullah efendimizin dünyayı teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Bu gece, Resûlullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mûcizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Peygamber efendimizi öven çeşitli mevlid kasideleri vardır. Meşhur olan ve Türkiye’de sık sık okunan mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. asırda yazmıştır. Mevlid-i şerîf okumak, Resûlullahın dünyaya gelişini, mîrâcını ve hayatını anlatmak, Onu hatırlamak, Onu övmek demektir. Mevlid Gecesi, Kadir Gecesi’nden sonra en kıymetli gecedir. Bu gece Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz doğduğu için sevinenler af olur. 
 

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Beni ana babasından, evlâdından ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz.”
“Bir şeyi çok seven, elbette onu çok anar.”
“Peygamberleri anmak, hatırlamak ibâdettir.”
Bu gece, çalgı ve başka haram şeyler karıştırmadan, Allah rızası için mevlid cemiyeti yapmak, mevlid kasidesi okumak, salevât-ı şerîfe getirmek, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Diğer kandillerde olduğu gibi, bugün de, Kur’ân-ı kerîm okumalı, kaza namazı kılmalı, sadaka vermeli, duâ etmeli, Cenâb-ı Haktan af ve mağfiret dilemelidir.


EK:
Mevlid Kandilinizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz.
Benim de Yunus Emre hazretlerinden bir hediyem olsun bu sayfaya… A.S.A.


YUNUS EMRE’DEN… 


                          
MÜNACAT-I MUHAMMED (s.av.)

Ya Rabbi settar-ul uyub, senden dilerim ümmetim
Ya Hayyu Gaffar-uz Zünub, senden dilerim ümmetim

Bu dem münacat eyleyip bin dürlü hacet söyleyip
Özüm melamet eyleyip, senden dilerim ümmetim

Yüce kıldım himmetimi, kim kurtaram ümmetimi
Esirgegil ben yetimi, senden dilerin ümmetim

Atam anam istemezem, dünya kaygısın yemezem
Ümmetim elden komazam, senden dilerim ümmetim

Yüzümü yere (v) uruban, kapılara doğru duruban
Şükrane canım verüben, senden dilerim ümmetim

Bu dem ki doğdum anadan, geçtim bu fani haneden
El yumuşam viraneden,senden dilerin ümmetim

Şimdi ki başım kaldıram, gözüm yaş ile dolduram
Ahım cihana bildirem, senden dilerin ümmetim

Ümmetim için gelmişem, himmeti yüce kılmışam
Mülk-i can’a gelmemişem, senden dilerim ümmetim

Çün bu konağa konmuşam, himmet atına binmişem
Ümmet oduna yanmışam, senden dilerim ümmetim

Gelmemişem uçmağ içün, ya huriler kuçmağ içün
Şol bir avuç toprağ içün, senden dilerim ümmetim

Adım Muhammed veresin, derdim yine sen bilesin
İn’am-u ihsan kılasun, senden dilerim ümmetim

Katlandım ümmet gücüne, bakmazam ayruk ucuna
Bakmagil ümmet suçuna, senden dilerim ümmetim

Ol Tur-ü Sina hakkıyçün, Mekke vü Mina hakkıyçün
Şehr-i Medine hakkıyçün, senden dilerim ümmetim

Sensin Ahad, sensin Samed, ihsanına yoktur aded
Bu Yunus’a irgür meded, senden dilerim ümmetim.
 

 


CEVAB-I HÜDA

Lütf edüben eydür Hüda, ümmetine çekme cefa
Bu dem sana kıldım ata, bağışladım ümmetini

Ümmeti benden diledin, himmet kılıcın biledin
Muştuluk olsun eyidin, bağışladım ümmetini

Kaldır başını ey Habip, dertlilere sensin tabip
Ümmetini etme garib, bağışladım ümmetini

Adını Ahmet vermişem, şeytanı senden sürmüşem
Küffarı feda kılmışam, bağışladım ümmetini

Dertlilere verdim deva, hacetini kıldım reva
Beni seven seni seve, bağışladım ümmetini

Döndün yüzünü arş’ıma, döşendi döşek ferş’ime
Gel bari durma karşıma, bağışladım ümmetini

Ümmetini hep göçürem, tezcek sıratı geçirem
Kevser şarabın içirem, bağışladım ümmetini

Nice göz yaş edesin, hem bağrına baş edesin
İn’amı faş edesin, bağışladım ümmetini

Ey yer-ü göğün serveri, bilsin seni ins-ü peri
Ahir zaman peygamberi, bağışladım ümmetini

Lütf edüben eydür Gani, asilere verdim seni
Senden dönem sanma beni, bağışladım ümmetini

Ümmetin od’a yakmayam, suçun başına kakmayam
Senin sözünden çıkmayam, bağışladım ümmetini

Sen yetimler başısın, yanmış ciğerler aşısın
Ümmetinin yoldaşısın, bağışladım ümmetini

Yüz bin şükür sultanımız, yine sevindi canımız
Çünkü dedi Sübhanımız, bağışladım ümmetini

Yunus Emre’m der zi-safa, Peygamberindir Mücteba
Çün Hak dedi “Ya Mustafa!" bağışladım ümmetini.

EK 2

AŞKIN EFENDİSİ’NE

Süleyman Çelebi, Yıldırım Bayezid zamanında Bursa’da Hazreti Muhammed’e edilen hakareti içine sindiremez ve cevap niteliğinde bir şiir kaleme alır. Mevlid’in doğuş romanı “Aşkın Efendisi’ne”de Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat adını verdiği, Hazreti Muhammed’e hürmeten yazılmış Mevlid-i şerifin hikâyesini okuyacaksınız. Aynı zamanda dönemin siyasi, askeri gelişmeleri ile de iç içe geçen olaylar silsilesi, romanı sürükleyici kılıyor.

***
“Bütün ahaliye buyruğumdur… Herkes Ulu Cami’de toplana… Vesiletü’n Necat, bu ümmete bizden hatıra kala… Bunu yazan ve severek okuyan ve dinleyenler iki cihanda aziz ola…”
 
"Allah adını zikredelim evvelâ,
Vacip oldur cümle işte her kula…"

Sesi duyan âşık oluyor, coşkuyla haykırıyordu elinde olmadan. Mevlidi şerif, gittikçe artan kalabalıklar tarafından, yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın ağzından aynı heyecan, aynı aşk ve inançla tekrar ediliyordu dur durak bilmeden. Öyle bir büyümeydi ki sokaklar taşıp Uludağ’ın yamaçlarından vadileri aşıyor, ortalığı çınlatarak yankılanıyor, yankılanıyordu. Padişahtan dağdaki çobana kadar herkes aynı heyecan içinde tekrarlıyordu:

"Ya ilahi ol Muhammed hürmeti,
Ol şefaat kani Ahmed hürmeti,"

***
Roman okumak isteyenlere, işte roman!..

AŞKIN EFENDİSİ’NE
Ragıp Karadayı

328 sayfa
Babıali Kültür Yayıncılık eseri
Tel: (0212) 454 21 65

http://www.bky.com.tr/

adresinden erişebilirsiniz…

.

 

16 yorum

 1. Teşekkür ederim. Çok doluydum. Kusura bakmayın. Hepimizin Mevlid-i Şerif Kandilimiz kutlu olsun. Minarelerimiz kandili hiç sönmesin.

 2. Allahü teala hatırlatandan da razı olsun…

 3. Efendimiz, yaratılış sebebimiz…
  Yaratılmışların her bakımdan en güzeli…
  Her işi, her tatbikatı (uygulaması); elbette, hiç şüphesiz “en güzel” olan…
  Ümmeti olmakla şereflendiğimiz Peygamber Efendimizin doğduğu bu mübarek Mevlid-i şerif gecesi bütün islam âlemine ve hepimize hayırlara, güzelliklere vesile olsun inşallah.
  Böyle mübarek geceler hayrıyla, bereketiyle geliyor elbette. Bu güzelliklerden istifade etmek veya etmemekle bu geceleri kendimiz için farklı kılan bizleriz. İstifade edenlerden oluruz inşallah…

  Naat-ı Şerif

  Âteşi aşkınla yanar âlem-i ceberût,
  Emrine âmâde durur âlem-i melekût.

  Nûrunu senden alıyor ay ve güneş dahî,
  Seni görmek şevki ile yandı yılan dahî.

  Derd ü belâ kapladı her yerleri yâ Resûl,
  Hallerimiz pek kötü, affet bizi yâ Resûl.

  Hak teâlânın biricik yâri, habîbi sen,
  Dertlinin derdine dermânı, tabîbi sen.

  Kim gele söz bahçesinin gülünü dermeye,
  Olsa da belâgati, yetmez seni övmeye.

  Oldu onun her işi nümûne-i imtisâl,
  Uymalı her işte ona, gayrisi kîl ü kâl.

  Aşkla ve şevkle getirelim ona salevât,
  Şânı büyük o resûle hediyedir bu naat…

  Hicran Seçkin (2007)

 4. Sizin ve tüm islam aleminin Mevlid-i Şerif kandiliniz mübarek olsun. Bu güzel günün ve gecenin hürmetine Cenab-ı Hak günahlarımızı bağışlasın. Razı olduğu kullardan eylesin. Amin

 5. Allah (celle celalühü) razı olsun.. Hepimizin Mevlid-i şerif kandili mübarek olsun. Geceyi hakkıyla ihya edenlerden olmak temennisiyle…

 6. Sevgili’nin doğduğu sevgili gece, mübarek olsun herkese 🙂

 7. Herkesin Mübarek Kandilini kutlarım…

 8. Sizin, bizim, Sevgi Ailemizin cümlemizin Mübârek Mevlid-i Şerif’i hayırlar vesile olsun.
  Güzellikler paylaştıkça çoğalır düsturu ile İki Cihan Serveri Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem’in doğundan önce, doğumu esnasında ve dahi bütün zamanlar boyunca Allah-ü Teala’nın izni ile meydana gelen mucizeleri -Peygamberlik Müjdeleri- anlatan bir kitap: Şevâhid-ün Nübüvve…
  http://www.hakikatkitabevi.com/download/turkce/12-sevahid.pdf

  AYRICA
  Kıymetli Abi’ciğim, (merak edenelere not) yazdığınız kısım için ayrıca teşekkür eder bir yerde gördüğüm şu iletiyi eklemek isterim:
  “Neyi (sav)uşturuyorsun?”

  Sevgi Ailesine acizane dua eder, kıymetli dualarınızı istirham ederiz.
  Hürmetler 🙂

 9. Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi vesellem efendimizin dünyayı şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur… Dularımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.

 10. Hepimizin Mevlid-i Şerif Kandili mübarek olsun efem.
  Dua eder, dua bekleriz…

 11. Ben de sizin Mevlid Kandilinizi tebrik ederim. Dünya ve ahiret saadetiniz için duacıyım, sevgiler…

 12. tK’ye teşekkürler paylaştığı için.
  Çok yerinde ve anlamlı bir cümle; “Neyi (sav)uşturuyorsun!?”

  İki bayramı da mübarek olsun sevgi ailemizin.

 13. Ek olarak bu konuyla ilgili Osman Ünlü hocanın çok hoş bir benzetmesini de paylaşmak istiyorum. Dedi ki;

  “a.s yazıyorlar. Neyse o? Ankaraspor mu Adanaspor mu?” 🙂
  Elini alıştırmayanın dili alışır mı?

 14. Türkiye Takvimi’nin 21 Şubat 2010 Pazar yaprağındaki
  Ahmet Sırrı Arvas’a ait şiir:

  HOŞ GELDİN EFENDİM

  Doğduğun gün yüzüstü, yere serildi putlar,
  Seninle şaha kalktı küllenen tüm umutlar,
  O mübârek başında nöbet tuttu bulutlar,
  Hoş geldin sevgililer sevgilisi hoş geldin!..

  Herkes beklemedeydi ki, söyledi Bahira,
  Bir kutlu mekân oldu, teşrif ettiğin Hira,
  Seni bir defa gören, en seçkin kuldu zira,
  Hoş geldin sevgililer sevgilisi hoş geldin!..

  Sırtında tüm dünyayı taşıyan altın mühür,
  Artık yetimler mutlu ve artık köleler hür,
  Dolunay dilimizden düşmeyen bir türküdür,
  Hoş geldin sevgililer sevgilisi hoş geldin!..

  Zail olmakta batıl, gerçekten gelince Hak,
  Uzatınca elini, Ay olmakta iki şak,
  Sen haksın, ölüm haktır, ahiret hak, muhakkak!
  Hoş geldin sevgililer sevgilisi hoş geldin!..

  Mis kokunu duyunca, kendinden utandı gül,
  Rabbimin buyruğuna şahit oldu ıssız çöl,
  O kaskatı yürekler seninle oldu gönül,
  Ey server-i kâinat, hoş geldin, safa geldin!..

  Seni gören her kulda tarifsiz bir heyecan,
  Sen canların cananı, tüm canlara bedel can,
  Her sözün hafızamda, altın, inci ve mercan,
  Hoş geldin sevgililer sevgilisi hoş geldin!..

  Eshabın Allah için oldu deli divane,
  Senin aşkınla yandı Medine’de her hane,
  Dağ, taş, nebat, cemaat etrafında pervane,
  Hoş geldin sevgililer sevgilisi hoş geldin!..

  Mahşer gününde bir ses: “Ah ümmetim, ümmetim!”
  Lâyık olmadığımız, ümmi ve şanlı yetim!
  Yetmez seni övmeye, gücüm kabiliyetim,
  Hoş geldin sevgililer sevgilisi hoş geldin!..

  Ahmet Sırrı Arvas

 15. Böyle mübarek günlerin, gecelerin, satırların feyzinden istifade etmemizi nasip etsin Allahü teala…
  Hicran Seçkin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir