Pek düşünmüyoruz fakat hadi bugün sınırlarımızın dışına, komşularımıza bakalım… Tarih boyunca gerçek bir devlet olamamış BULGARİSTAN sanki kendini ispat için zulmü seçer. Türkleri büyük şehirlerden uzaklaştırıp fakir bırakmak, camileri yıkmak veya şeklini değiştirip bina olarak kullanmayı politika bilir! Osmanlı zamanında aldığı derin nefes, Sovyetler zamanında zorla çıkartılmış, şimdi de AB’yeDevamı