Yaprak [29 Temmuz 2004 Perşembe]

Yaprağın biri, nasihat ediyordu.
"İnsanlara bak…
Ama iyice, dikkatle bak, diyordu diğerine.
Onlar kadar özgür olsan… Ve onlar kadar uzun yaşasan bile, çok şey değişmeyecek.
Mutlaka olacak olanı, olmuş bil!..
Yok başka çaren…

Şimdikinden elli-altmış, hatta yetmiş-seksen misli daha fazla, yani insanlar kadar uzun olsa bile ömrün…
Bir sapa, bir dala, bir ağaca bağlı olmadan, yani yine insanlar gibi hangi yöne istersen o tarafa gidebilmek gibi bir özelliğin bile olsa…
..ne fark edecek;
Onların bile bir gün düşeceği toprağa, çok yakın bir gelecekte karışacak olduktan sonra?..

Sen iyisi mi insanlara bak insanlara, diyordu yanındakine; sararmaya başlamış olan yaprak…
Ama iyi bak… Dikkatli bak…
İnsanların suratında okunacak çok şey var!.."

Adamın biri, nasihat ediyordu.
"Yapraklara bak…
Ama iyice, dikkatle bak, diyordu diğerine.
Mutlaka olacak olanı, olmuş bil. Yok başka çaren!.."

Hangi dalda olursa olsun…
Ve ne kadar direnirse dirensin;
Bütün yaprakların düşeceği toprak aynı!..

Bütün yapraklar aynı toprağa düşecekse bile; her yaprağın yüzünde okunacak ayrı ayrı ibretler/hikâyeler var!.."

Yere bak!..
Ne kadar direnirsen diren;
Yolun orası…
Varacağın mesafe aynı!..

Stop
Muammer Erkul
29 Temmuz 2004 Perşembe

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir