Bugün, kâinatın gördüğü en güzel günün yıldönümü!.. Bugün, gülümsemelerin bir mânâ kazanmasının yıldönümü… Bugün bütün güllerin, niye açtıklarını… Ve niçin böyle güzel koktuklarını anlamalarının yıldönümü. ….. Bugün; Bugün kâinatın gördüğü en güzel günün yıl dönümü!.. Bugün günlerin, yılların ve bin yılların; istikamet öğrenişinin yıldönümü… Bugün, zamanın bir “kavram”a dönüşmesinin yıldönümü…Devamı