Enver Abi’li hatıralar (Hüseyin Tanrıkulu – Enver Ağabeyimizin ardından… (4))

 
Rahmetli Enver Ören ağabeyimizin ardından yazılacak o kadar çok şey var ki, burada sadece 20 yıllık bir berberliğimizin Türkiye Gazetesi ve İhlas’ı büyük bir holding yapan canhıraş gayretin bazı örneklerini ve şahsi hatıralarımızı anlatmaya çalışıyorum.
Oysa Enver Ören Ağabeyimizin en fazla öne çıkarılarak anlatılması gereken hususiyetleri de var ki, onları yazılarımızn sonuna doğru sizlere arz edeceğim.
Özetle 1990’lı yıllara gelindiğinde, birkaç yıl önce hor görülen, ama aslında baş tacı yapılması gereken bir Basın patronu vardı Türkiye’de. Bu Rahmetli Enver Ören Ağabeyimizdi.
Türkiye Gazetesi ülkenin en çok satan gazetelerinden 3 misli daha fazla bir tiraja ulaşmıştı. Günlük satışı 1milyon 400 bin’i aşmıştı.
Gazete bu tirajı  o zaman çok yaygın olan promosyonlarıyla gerçekleştirmişti. Okuyucularımıza Enver Ağabeyimizle Tayvan’a gittiğimizde ithal ettiğimiz sağlık gereçlerini dağıttık. Bu ara gazetenin gelirleri sadece yayın kompozisyonu ve yelpazesinin daha da genişlemesine kullanıldı.
İngilizce Ekonomi gazetesinin yanında  Türkiye Çocuk dergisini yayınlamaya başladık. İnsan ve Kainat Dergisi ve daha başka birçok yayın gerçekleştirildi. Her sektöre hizmet etmenin yanında Türkiye Gazetesi’ni ülkeyi idare eden Hükümetlere ve piyasaya kabul ettirinceye kadar çaba sarf ettik. Başımızda Enver Ağabeyimizin koyduğu prensiplerle gönüllere girmeye çalıştık. Bunu da başardık.
1980’li yılların başında, 1979’daki İran Devriminin bölgemizde başgösteren siyasi komplikasyonları Türkiye’yi de etkilemişti.
İran-Irak savaşı (22 Eylül 1982’de başlamıştı) ve daha sonra Irak’ın Kuveyt’i işgali yani 1990’lı yılların başı, Türkiye Gazetesini yeni ufuklara açılma zorunluluğu ile karşı karşıya getirdi.
Bu iki savaşı da bendeniz cephelerde takip ettim. Bir milyonun üzerinde tiraja sahip Türkiye Gazetesi dünyanın en güçlü basın organlarıyla yarışıyordu.
Gün geldi büyüdükçe büyüyen İhlas  Holding olma zaruretiyle karşı karşıya geldi. İhlas elektronik, İhlas Otomotiv, İhlas İnşaat ve Kristal Kola gibi birçok büyük şirket kuruldu.
Rahmetli Enver Ağabeyimiz büyüme yıllarında Müslüman Milletimizin manevi dünyasına en önemli katkıyı sağlamamızın yolunu açmış, önderliğini yapmış, Büyük İslam Alimi Rahmetli Mübarek Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Beyefendi’nin himaye ve dualarıyla, himmetleriyle, 20 Ciltlik  İslam Alimleri Ansiklopedisi, aynı hacimde Türkiye Ansiklopedisi ve sayısı belki de yüzlerce  İslami yayının basım ve dağıtımını hayata geçirdi. Muhterem Enver Ağabeyimizin bu hizmeti sadece Türkiye için değildi. 
Hakikat Kitabevi’nin mührünü taşıyan ve Ehli Sünnet Vel-Cemaat itikat ve inancının yayılmasını sağlamak için milyonlarca adet kitap basılmış, dünyanın birçok dilinde yayımlanan bu eserlerle tüm dünya insanlığına eşsiz bir hizmet sunulmuştur. Bu hizmetler bugün de kesintisiz  devam etmektedir. Beş kıtada İhlas’ın meccanen yolladığı kitaplarla Allah’ın dinine hizmet edilmekte, insanların saadetli olmaları için çok önemli bir hizmet ifa edilmektedir.
Rahmetli Enver Ağabeyimiz, hiç şüphesiz bu çok önemli hizmetlerin maddi ve manevi mimarı idi. Çok önemli olan bu cihanşümul hizmetleri, manevi yönü iman gücüyle enerji bulan Aziz Şahsiyeti sayesinde oluyordu. Bir faninin çok kısa sayılacak  zaman dilimi içinde dahiyane bir şekilde bütün dünyanın tanıdığı çok kıymetli bir "Vakıf insan" olması elbette her kula nasip olmazdı. Netekim, Rahmetli Mübarek Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Beyefendi’nin himayeleriyle kurulmuş bulunan  İhlas Vakfı  bütün dünyaya ve Türkiye’ye eşsiz hizmetler sunuyordu.
Bu hizmetlerin eğitim kurumlarıyla taclandırılması gerektiğini ise Enver Ağabeyimizin Eğitimci kimliği sebebiyle ön plana çıkardığı hizmetlerinde görüldü.
İhlas Kolejlerini kurdu. Bir defasında neden Üniversite kurmuyorsunuz? diye soran bir dostumuza şu cevabı vermişlerdi:
"- Orta mektep kurar gibi üniversite kurulmaz.Üniversite hocalığı yaptım. O iş çok önemli, büyük ve ciddi bir iştir. Zaten Üniversiteye gelene kadar çocuklarımızı bir Müslüman Türk evladının olması gerektiği gibi yetiştiremezsek kaybedilmiş sayarız. İlk orta ve lise tahsilinde çocuklarımızı milli ve manevi değerlerinin farkında olan gençler halinde yetiştirmek gerekir. O sebeple biz İhlas Kolejini kurduk. ugün bu kolejler çok iyi öğrenciler yetiştiriyor. Elimizin eriştiği ve imkanlarımızın el verdiği nispette yurdumuzun çeşitli yerlerinde Üniversiteli gençlerimize de sahip çıkıyoruz. Onlara yurtlar yapıyoruz. Yabancı öğrencileri de bu yurtlarımızda barındırıp bakıyoruz. Özellikle Türk dünyası ve İslam ülkelerinin gençlerine hizmet ediyor, onların iyi yetişmesi için katkı sağlıyoruz. Esas doğru olan şimdilik budur. "
Rahmetli Enver Ağabeyimizi ve hizmetlerini anlatmakla bitiremeyiz. Zaten eserleri meydandadır.
Biz Rahmetli Ağabeyimizi anlatmaya ve hatıralarımızı nakletmeye devam edeceğiz efendim.
Dualara vesile olması temennisiyle…


Hüseyin Tanrıkulu (27 Şubat 2013 Çarşamba / Haberkuşağı )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir