Kırkambar (Her Gün Yapılacak 10 Farz)


Sabah olunca, akşama kadar şu on şeyi yapmak insana farzdır:

* Yataktan kalkınca, Cenâb-ı Hakkı anmak ve ona hamd ve şükür etmek. Tûr Sûresi’nde
meâlen, buyuruldu ki:
“Kalkacağın zaman da Rabbine hamd ile tesbih ve tenzih et!”
*  Avret mahâllini yani örtünmesi gereken yerlerini örtmek.
* Cünüp ise gusletmek. Namaz için, abdest almak.
* Allaha tevekkül etmek.
* Namaz vakitleri gelince, namazı tam olarak kılmak. Nisâ Sûresi’nde meâlen,
buyuruldu ki:
“Namazınızı tam olarak ve dosdoğru kılın! Çünkü, namaz müminler üzerine vakitleri
belli olarak farz kılınmıştır.”
* Rızık hususunda Allaha güvenmek. Hûd Sûresi’nde meâlen, buyuruldu ki:
“Yerde yürüyen canlıların hiçbiri hâriç olmamak üzere hepsinin rızıkları Allah’ın
üzerindedir.”
* Cenâb-ı Hakkın taksimine râzı olmak ve kanaat etmek.
* Cenâb-ı Hakkın emirlerine ve hükmüne sabır ve rızâ göstermek.
* Cenâb-ı Hakkın nimetlerine şükretmek.
* Helal kazanıp, helal yemek. A’râf Sûresi’nde meâlen, buyuruldu ki:
“Size rızık olarak verdiklerimizin en temizlerinden, en güzellerinden yiyiniz!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir