Kırkambar (Mevlid Kandili)


Dünyadaki bütün insanlara peygamber olarak gönderilen, peygamberlerin sonuncusu ve
en üstünü Muhammed aleyhisselâm, 571 yılı Nisan ayının 20’sine rastlayan,
Rebi’ul-evvel ayının 12. Pazartesi gecesi, sabaha karşı Mekke-i Mükerreme’de dünyaya
gelmiştir. Her peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin doğum gününü bayram
yapmıştır. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. Dünyadaki
Müslümanlar tarafından, her sene, bu gece Mevlid kandili olarak kutlanmakta, her
yerde Mevlid kasideleri okunarak Resûlullah hatırlanmaktadır. Mevlid, doğum zamanı
demektir.

Resûlullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshâb-ı kirâma ziyafet verir, dünyayı
teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir de,
halîfe iken, Eshâb-ı kirâmı toplar, Resûlullah efendimizin dünyayı teşrifindeki
olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Bu gece, Resûlullahın doğum zamanında görülen
hâlleri, mûcizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Peygamber efendimizi
öven çeşitli mevlid kasideleri vardır. Meşhur olan ve Türkiye’de sık sık okunan
mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. asırda yazmıştır. Mevlid-i şerîf okumak,
Resûlullahın dünyaya gelişini, mirâcını ve hayatını anlatmak, Onu hatırlamak, Onu
övmek demektir. Mevlid Gecesi, Kadir Gecesi’nden sonra en kıymetli gecedir. Bu gece
Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz doğduğu için sevinenler af olur.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Bir mümin beni ana babasından, çocuklarından ve herkesten daha çok sevmedikçe, onun
imanı kâmil olmaz.”
“Bir şeyi çok seven, elbette onu çok anar.”
“Peygamberleri anmak, hatırlamak ibâdettir.”

Bu gece, çalgı ve başka haram şeyler karıştırmadan, Allah rızası için mevlid
cemiyeti yapmak, mevlid kasidesi okumak, salevât-ı şerîfe getirmek, tatlı şeyler
yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, bu gecenin şükrünü yerine
getirmek müstehaptır. Diğer kandillerde olduğu gibi, bugün de, Kur’ân-ı kerîm
okumalı, kazâ namazı kılmalı, sadaka vermeli, duâ etmeli, Cenâb-ı Haktan af ve
mağfiret dilemelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir