Kırkambar (Siz bari yanmayın)


Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Ömür su gibi akıyor.
Bu dünya fânidir.
Fâni, yok demektir.
Rüyadaki gibi, hayalde olan varlıkların peşinde koşuyoruz.
İnsan demek âciz demektir.
Çok mükemmel olan insanın beynindeki bir tıkanıklık veya böbreğindeki bir sıkıntı, onu ne hale getirir.
Allahü teâlâ, İbrahim aleyhisselama, (Kazma küreğini al, filan dağa çık, orada büyük bir kabir var, onu kaz, içinde ne varsa bak) buyurdu.
İbrahim aleyhisselam, o dağa çıktı, kabri buldu.
Allahü teâlânın emrine uyarak, mezarı kazınca, mezar içinde muazzam büyüklükte bir insan cesedi ile başında yazılı bir levha gördü.
Bu levhada şunlar yazıyordu:
(Ben Ad kavminin melikiyim, bin sene yaşadım, bin orduyla savaştım, hepsini yendim, bin defa evlendim, bin çocuğum oldu.
Servetimin sayısını, sınırını ölçemez hâle geldim.
Ama bir gün devası olmayan bir hastalığa yakalandım.
Beni bu dertten kurtarın, ne isterseniz vereceğim dedim, hattâ bütün servetimi vermeyi taahhüt ettim, Bütün doktorlar âciz kaldılar, bu hastalığa çare bulamadılar.
Ölmek üzereyim, onun için, bu levhayı yazdırdım ve son sözüm şudur:
Bu dünya beni kandırdı, sizi de kandırmasın.
Ben kuvvetime, servetime güvendim.
Bana bir şey olmaz dedim, ama gördüm ki ben çok âcizmişim.
Bütün servetim, her şeyim o hastalığa ilaç olmadı.
Ben yandım, siz bari yanmayın. Dünyaya ben aldandım, siz aldanmayın.)
 
DÜNYAYI TERK ETMEK
İşte servet bu, saltanat bu, sonucu da bellidir.
İnsan, ne kadar güçlü olursa olsun, neyi olursa olsun, evi, işi, aşı, dostu ve eşi, hepsi bir gün hiç olacak, kabre ancak kefeniyle girecektir.
Peygamber efendimiz, (Dünya sizi terk etmeden, siz dünyayı terk edin) buyuruyor.
Madem o bizi terk edecek, biz onu terk edelim.
Dünya bizi terk edince aklımız başımıza gelirse de, o zaman bir daha dünyaya dönemeyiz.
Ölmek felaket değil, öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek, tedbirini almamak felakettir.
Âhirette nereye gitmek istiyorsak, ona göre hazırlık yapmalıyız.
Orada Cennet ve Cehennemden başka yer yoktur.
Cennete girmek için, doğru iman sahibi olmak ve dine uymak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir