Kırkambar (“UNUTMA ÇOCUĞUM!”)


Çalışma hayatının kendi bünyesine göre çalışma ve işleme usul ve kuralları vardır.
Muvaffak olmanın, düşünen aklın şaşmaz kanunları hâlinde birtakım genel ve rasyonel
düsturları vardır ki, ben burada bunlardan bildiğim kadarını açıklayacağım:

·    Çalışma için uygun gün ve saat bekleme!

·    Bir günde yapman Iâzım gelen bir işi, ertesi güne bırakma!

·    Bir zamanda yalnız tek iş yap!

·    Başladığın bir işi bitirmeden başka bir işe başlama!

·    İşini bitirdikten sonra ertesi gün ne iş yapacağına karar ver!

·    Bir işe başlamadan evvel o iş üzerinde iyice düşünüp hesapla!

·    Çalıştığın bir iş üzerinde herhangi bir güçlüğü yenmeden bir adım bile
gerileme!

·    Devamlı ve planlı çalış!

·    Dinlenmek için işini değiştir veya yavaşlat!

·    Fikrî çalışmaya, günde 2-3 saat yeterlidir.

·    Sakin ve metin ol, fakat acele etme! Sindirerek çalış ve öğren!

·    Her gün iyi bir eserden yüksek sesle 5-10 sahife oku!

·    Rastladığın edebî, felsefî bazı güzel parçaları ezberle!

·    Sabırlı ol genç dostum!

·    Her şeyden evvel, ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı öğren!

·    Dikkat et! Sözlerin ve yazıların kısa, açık ve anlamlı olsun.

·    Çalıştığın bahislerini bitirdikçe, okuduğunu ezberden özet hâlinde not et!

·    Okuduğun bir kitapta rastladığın güzel bir parçayı sahifesini işaret ederek not
al!

·    Bir işi yaparken kararsızlığa düştüğün vakit, faydası çok, zararı az olan şıkkı
tercih et!

·    Bir işe öfkeli ve sinirli iken karar verme!

·    Çok konuşma! Yerinde ve özlü konuş!

·    Kimsenin yüzüne karşı söyleyemediğini arkasından söyleme ve bil ki arkadan
konuşmak korkaklığın en kötü şeklidir.

·    Kimsenin cahilliğini yüzüne vurma! Bil ki insanları en çok kızdıran ve
gücendiren, cahilliklerinin yüzlerine vurulmasıdır.

·    Yalan söyleme! Yalan söyleyen yakalanma korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir.

·    Daima olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol! Olduğundan fazla görünmek
isteyen, kendi ahmaklığını göstermiş olur…

·    Gece yatarken, ertesi gün ne yapacağını kendine sormadan uyuma!

Gençlerle Başbaşa Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir