Seyir Defteri – 17 Aralık 2009 Perşembe (Muharrem ile ilgili…)

 

                                                                              (17 Aralık 2009 – 1 Muharrem 1431, Perşembe)

Müslümanlar olarak, dünya işlerimizde, güneş takvimini kullanıyoruz.
Bu takvime göre çalışıyoruz, maaşlarımızı bu takvime göre alıyoruz, vergilerimizi, kiralarımızı bu takvime göre ödüyoruz…
Kameri (ay) takvime göre ise din işlerimizi yerine getiriyoruz.
Oruçlarımızı kameri takvime göre tutuyoruz, zekatlarımızı kameri takvime göre veriyoruz, kurbanlarımızı yine kameri takvime göre kesiyor,
haccımızı kameri takvime göre yapıyoruz… Kameri takvim günlerine göredir kandil gecelerimiz, bayramlarımız…

Şu an kullandığımız güneş takvimi (Hazret-i İsa’nın doğduğu gün olduğu söylenen) miladî takvim 1 Ocak’ta başlar. Dünyanın güneş etrafındaki bir dönüşü kadar süre bir yıldır ve oniki aya bölünmüştür…

Şu an kullandığımız kamerî (kamer=ay) takvim ise Hazret-i Muhammed’in Medine şehrine hicret edişi "sıfır" kabul edilerek başlatılmıştır. Ayın dünya çevresinde her dönüşü bir ay ve oniki ay ise bir yıldır…
Hicrî senenin ilk ayı ise Muharrem’dir…

Bu bilgiler, belli zaman diliminde ve elbette kasıtlı olarak; sanki yalan yanlış şeylermiş gibi pek çok yazıda, filmde hatta okullarda ve okul kitaplarında bile aşağılanıp unutturulmaya çalışılmıştı. Fakat gerçek; dolunay ve hilal kadar nettir ve karanlıkta gizlenmeye çalışılanlar ise sabah güneşin doğuşu gibi, vakti gelince ortaya çıkar ve çıkmaktadır. Öyle değil mi?..

Böyle özel zamanların duaları da vardır.
Dualara birkaç kelime, ve harfler topluluğu olarak asla bakmamak lazım…
Önüne konmuş olan bir anahtarla köşklerin, sarayların kapısını açıyor gibi veya sana verilmiş şifrelerle mücevher kasalarını açıyor gibi ciddiye
almak lazım.
Bir kasanın içinde, bir kapının arkasında neyin bulunduğuna hakikaten inanmış olan kimse; elindeki anahtara bakarak "şu küçücük demir parçası
mı kavuşturacak beni hazineye" der mi? Kendisine fısıldanmış şifreyi dikkatle yazıp kullanmaz mı?..
Kullanır elbette…
Peki kim?
Nasibi olanlar!
Böyleymiş yani…

Bu konuyla ilgili bir çok kaynak var…
Çoğunu topladım ama sonunda sadece bir kısmını alabildim buraya…

Takvim yaprağının arkasında şöyle diyor:

HİCRİ YILBAŞI

Muharrem ayı, İslâm kamerî senesinin birinci ayı ve Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen 4 aydan biridir. Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların kamerî yılbaşı gecesidir. Hicrî Kamerî Takvimde; Muhammed aleyhisselâmın, Mekke’den Medine’ye hicret ettiği sene, başlangıç kabul edilir.

Muharrem ayının 1’i olan ilk Kamerî senebaşı, milâdî 622 yılının Temmuz ayının, 16’sına rastlayan Cuma günü idi.

Müslümanlar yılbaşı gecelerinde ve günlerinde müsâfeha ederek, telefonla veya mektup yazarak tebrikleşirler. Birbirlerini ziyaret eder ve hediye verirler. Yılbaşını dergi ve gazete ilanlarıyla kutlarlar. Yeni yılın, birbirlerine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için duâ ederler.

Büyükleri, akrabayı, âlimleri evinde ziyaret edip duâlarını alırlar. Bugün de, bayram gibi temiz giyinip, fakirlere sadaka verirler. Muharremin ilk 10 gün ve gecesi, mübârek gün ve gecelerdendir.

Muharrem ayının ilk günü ve Aşûre günü okunacak duâ… (sona koyduk)


Dinimizislam’daki bölümü aktarıyoruz:

HİCRİ YILBAŞI GECESİ

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisana rastlayan, Rebiul-evvel ayının on ikinci Pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların Şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, Kameri yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Bu geceyi ihya etmeli ve saygı göstermeli. Saygı göstermek, günah işlememekle olur. Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, o yılın tamamını oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte, (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur) buyuruldu.

İslamiyet’ten önce Araplar, Muharrem ayında savaşmak isteyince, o yıl Muharrem ayının ismini, sonraki aya koyarlar, sonraki aya da, Muharrem derlerdi. Böylece haram ay, Muharremden bir sonraki ay olurdu.

(Bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek, ancak kâfirliği arttırır. Kâfirler, böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allah’ın haram kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için, haram ayı bir yıl helal edip, başka yıl onu yine haram ederler. Böylece, Allah’ın haram kıldığını helal kılmaya çalışırlar) mealindeki,

Tevbe suresinin 37. âyet-i kerimesi, ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti.

Kıymet verilen dört aydan biri
Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb’le beraber Kur’an-ı kerimde kıymet verilen 4 aydan biridir. (Tevbe 36)

Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.)

[Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]

(Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut! Çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, Ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.

…..

Yılbaşı duası

Sual: Hicri yılbaşında hangi duayı okumalıdır?
CEVAP
Muharrem ayının ilk günü aşağıdaki duayı 3 defa okuyanın, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin olacağı, Aşûre Günü
[Muharremin onuncu günü] 3 defa okuyanın ise, ölümden de emin olacağı; çünkü o sene öleceği takdir edilmiş olana, bu duayı okumak nasip olmayacağı bildirilmiştir.

Duanın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir:
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vassalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme
entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihinnefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)
 


————————————-
KONUYLA İLGİLİ KÖŞE YAZILARI:

Sohbet
M. Ali Demirbaş
mehmetali.demirbas@tg.com.tr
16 Aralık 2009 Çarşamba    
 
Hicri yılbaşı 
 
Sual: Hicri yılbaşı ne demektir, bu gecenin önemi nedir? CEVAP: Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisana
rastlayan, Rebiul-evvel ayının on ikinci Pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların Şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, hicri [kameri] yılbaşı oldu.

Muharrem ayının birinci gecesi [bu yıl Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece, yani bu gece] Müslümanların yılbaşı gecesidir. Yılbaşı gecemiz mübarek olsun!
Bu geceyi ihya etmeli ve saygı göstermeli. Saygı göstermek, günah işlememekle olur. Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan,
o yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte, (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur) buyuruldu.
İslamiyet’ten önce Araplar, Muharrem ayında harp etmek isteyince, o yıl Muharrem ayının ismini, sonraki aya koyarlar, sonraki ayın ismini,
Muharrem ayına takarlardı. Böylece haram ay, Muharremden bir sonraki ay olurdu. (Bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek, ancak kâfirliği arttırır. Kâfirler, böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allah’ın haram kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için, haram ayı bir yıl helal edip, başka yıl onu yine haram ederler. Böylece, Allah’ın haram kıldığını helal kılmaya çalışırlar) mealindeki, Tevbe suresinin 37. âyet-i kerimesi, ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti.
Kur’an-ı kerimde bildirilen ve dinde kullanılan Arabî ayların bir yılı, bir güneş yılından on gün kısadır. Hicri kameri aylar, hicri şemsi ve miladi aylara
göre, on gün önce gelmektedir. Bunun için Müslümanların mübarek günleri veya geceleri, şemsi yıllara göre, her yıl on gün önce olur; çünkü mübarek günler, güneş aylarına göre değil, kameri aylara göre yapılır. Dinimiz böyle emretmektedir.
İslamiyet’te, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur. Peygamber efendimizin doğum günü [mevlid kandili] ve mübarek geceler,
hicri yılla kutlanır. Bütün ibadetlerde ve dini faaliyetlerde kameri aylar esas alınır. Hac, oruç, kurban ve bayram günleri kameri aylara göre tespit edilir. Haccı Allahü teâlânın bildirdiği Zilhicce ayında yapmayıp da miladi bir ayda mesela ocakta yapmak, orucu ramazanda değil de şubatta tutmak, dini değiştirmek olur. Bütün mübarek geceler de, kameri aylara göre tespit edilir.
Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bu gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Bu geceleri de
başka günlere almak, dini değiştirmek olur.

Tel: 0 212 – 454 38 20 www.dinimizislam.comwww.mehmetalidemirbas.com

Sohbet
M. Ali Demirbaş
mehmetali.demirbas@tg.com.tr
17 Aralık 2009 Perşembe    
 
Hicri yılbaşı duası 
 
Sual: Bugün hicri yılbaşı oluyor. Yılbaşında hangi duayı okumalı? CEVAP: Muharrem ayının ilk günü aşağıdaki duayı 3 defa okuyanın, gelecek
Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin olacağı, Aşûre Günü [Muharremin onuncu günü] 3 defa okuyanınsa, ölümden de emin olacağı; çünkü o sene öleceği takdir edilmiş olana, bu duayı okumak nasip olmayacağı bildirilmiştir. Duanın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir:
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vassalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme
entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihinnefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)
Duayı doğru olarak orijinalinden okumak gerekir.
www.dinimizislam.com sitemizde orijinali vardır.

Kıymet verilen dört aydan biri:
Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb’le beraber Kur’an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biridir. (Tevbe 36)
Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi]
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece
namazıdır.) [Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]
(Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut! Çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden
birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

İSLAM HARFLERİNE HÜRMET
Sual: Yere serilen halı veya başka bir şeyde, İslam harfleriyle yazılmış bir yazı olsa, yazının üstü, okunamayacak şekilde boyanırsa, bunu yere
sermek caiz olur mu?
CEVAP: Evet, caiz olur.

 

 

6 yorum

 1. Bu gün “1 Muharrem 1431” Valla o kadar güzel ki yazınız, bugün talebelerime anlattım sizi… Tatillerimizi kendisine göre ayarladığımız miladi takvimi günbegün biliyoruz. Hatta bu günlerde maya takvimi moda oldu… Fakat haccımızı, bayramlarımızı, kandillerimizi, oruçlarımızı, kurbanımızı, aşure günlerini kendine göre uyguladığımız hicri takvimimizi ne kadar biliyoruz? O kadar haklısınız ki. Aslında sizinle paylaşmak istediğim çooook şey var değerli kardeşim.
  Saygılarımla
  Hasan Kamiloğlu
  İstanbul

 2. Muammer Ağabey, sen nasıl bir hazinesin???
  Ben bazen yazılarını okurken öyle duygulanıyorum ki… İnsan bu kadar mı tercüman olur duygulara? Bu kadar mı anlar insan ruhundan? Çoğu zaman dilimden dökülemeyenleri burada buluyorum, ve diyorum ki “işte budur”. Ellerine ve yüreğine sağlık. Yeni yılımız hayırlı olsun! Yukarıda yazdığın duayı okudum, o zaman ümidedilir ki bu yıl da yazılarını okumak nasib olur. :))
  Kendine iyi bak, sağlıklı, mutlu nice yıllara!

 3. Yeni hicri seneniz mübarek olsun efendim… Bir hicri seneyi daha geride bıraktık. Allahü teala yeni senede sizlere ve büyüklerimize sıhhat, afiyet, uzun ve hayırlı ömürler ihsan eylesin. Büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah son nefesimizde iman ile ve şehiden huzuruna varmamızı cümlemize nasip eylesin.
  Allahü teala’ya emanet olunuz…

 4. DİKKAT!..
  Tedbir olarak, yani her ihtimale karşı…
  Duayı, hem takvimde yazan 1 Muharrem günü ve hem de bir gün öncesi ve bir gün sonrasında okumak lazım, imiş…
  Ayrıca yine (onuncu günü tutturmak için) takvimde yazan 9, 10 ve 11 Muharrem günlerinde de okumak lazımmış…

 5. Sevgi Ailemizin ve bütün islam aleminin Hicrî Yılbaşını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum…

  Hicran Seçkin

 6. Merhaba Muammer abi öncelikle sizin Hicri yılbaşınızı kutlarım bir ömür boyu mutluluklar esenlikler huzurlar, sağlıklar, başarılar dilerim. Her günün bir önceki günden güzel olsun, siz herşeyin en iyisine layıksınız. Allah günahlarımızı af etsin dualarımızı kabul eylesin. Kestiğimiz kurbanlar bizleri Sırat köprüsünden geçirsin oruçlarımız kabul olsun ve bütün Müslamanların açlık susuzluk ve savaşsız bir yıl geçirmesi dileğiyle…
  ZeynepDidem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir