Güç; güçtür! Güç; güçtür!.. İlginç olanı, hem kudreti hem de acziyeti anlatıyorki bu ifade; “güç” kelimesine bu orijinalliği ve ibretli güzelliği de işte bu zıtlık veriyor… Güç; güçtür!.. Çünkü kuvveti, iradeyi ve idareyi elinde tutmak zordur, büyük bir güçlüktür… ….. Güç; güçtür… Çünkü hayatı bir güçlük yeri ve sıkıntılar arenasıDevamı