Güç; güçtür! [20 Mart 2001 Salı]

Güç; güçtür!

Güç; güçtür!.. İlginç olanı, hem kudreti hem de acziyeti anlatıyorki bu ifade; “güç” kelimesine bu orijinalliği ve ibretli güzelliği de işte bu zıtlık veriyor…

Güç; güçtür!..
Çünkü kuvveti, iradeyi ve idareyi elinde tutmak zordur, büyük bir güçlüktür…
…..
Güç; güçtür…
Çünkü hayatı bir güçlük yeri ve sıkıntılar arenası olarak kabul eder bazıları.
Çünkü “aynanın” sadece bir CAM OLDUĞUNU bilirler ve “ardına” bakarlar!.. Aynayı, kendi yüzlerine tutanı; veya kendilerini aynanın önüne koyanı görmeyi umar gözleri…
…..
Çünkü bilirler ki, kendilerine verilen izin; küçücük, belirli, sınırlı bir alan içinde; ölçülü ve sayılı kıpırdanmalardır sadece… Bu büyük bir güçlük, büyük bir zayıflık, büyük bir çaresizlik gibi anlaşılır ilk önce… Ama bunu idrak edebilenlerin içtiği tevekkül ve giyindiği teslimiyet arasında kalan bütün bedendeki atomlar “parçalanır” adeta, ve ortaya; bilinen bütün bombalardan daha kuvvetli bir güç çıkar!..
İşte bu, güçsüzlüğün, yani “güç” demenin gücüdür!
Veya üç bin yıllık uzun yolun tam orta noktasındaki mıknatıslanmadır bu dinanizmi parlatan… Ki yine cihanı yüzyıllar boyunca aydınlatan işte bu ışıltıdır!

Kendini çözemeyen akıl anlayamaz bunu ve kendini idrak edemeyen mantığı da elbette ters gelir… Niye?..
Niye’si yok… Anlayan anlasın, anlamayan anlamasın diye!
…..
Kellelerin kalelere tosladığı altı yüz yıl boyunca bunu anlamamakta ısrar edenler (veya onların nesli) bugün bunu nasıl anlasın!..

Güç; güçtür!..
Diğer anlamlar da gelir bunların ardından…
Güç; güçtür… Yani asıl güç, güçlü olabilmektir…
Güç; güçtür… Yani asıl üzüntü ve acınılacak hal, sıkıntı ve engeller karşısındaki kişinin çaresizliğidir…
…..
Zorlanırsa çok daha çetrefilli manâlar da çıkabilir elbette ki, şimdilik ihtiyacımız yok buna…

Aslan kim?..
(Güçsüzlüğünü gösterebilme gücü!)
Aslan kükremesini taklit eder bazı ishal kediler, güçsüzlüklerini gizleme gayretiyle!..
Aslan kükremesini taklit eder bazı ishal kediler; çeneleri de ishal olmuş halde!..
Aslan kükremesini taklit eder bazı ishal kediler… Duyulmasın diye bağırsaklarının sesi!..

Aslan gibi kükremeyi taklit eden kediler “krallık” vehimleriyle dolaşırken kokuşmuş saatlerin alacabulanık sokaklarında…
Sen; kuyruğunla oynamaktan hoşlanan yavruların için yere yat!..

Sen, yavrularına bile duyurma kükrediğini…
Uysal bir kedi mırıltılarıyla konuş onlarla.
Bütün kedilerin gırtlağını bir anda sökebilecek güçteki dişlerini gizleyip dudaklarının arkasına…
… Gözleri açıldığında, yürümeyi öğrenip ayağa kalktığında elbette aslan olacağını bildiğin yavrunun saçlarını tara dilinle!..

Senin, uyuz kedilere kokan sokaklarda aslan gibi kükremeye ihtiyacın yok!..
Sen; “GİBİ” değilsin!..
…..
Aslan sensin!..
…..
Öyleyse; GÜÇSÜZLÜĞÜNÜ GÖSTEREBİLME GÜCÜNDE ol!..

Güç; güçtür, dedik ya…
Ama hem de;
Güç; güçtür, dedik!
Evet, bunlar DENDİ artık…
Şimdi sıra bunları ANLAMADA!
…..
Ben, sık sık söz verdiğim gibi, yine söz veriyorum kendime;
“Güç” ve “güçsüzlüğü gösterebilmek” mevzuunu daha iyi anlamaya çalışmak için…
Bu konuyu yeniden ve iyice düşünmek için…

———————————————————

Güzel söz
Stres; yüreğinizin “hayır” dediği durumlarda ağzınızın “EVET” demesidir.
(Anonim)


Stop
Muammer Erkul
20 Mart 2001 Salı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir