Temel’e güzelleme Aslında, diye başlamak gerek bu satırlara… Aslında; anlatılagelen hiçbir “Temel” tipine uymaz şimdi okuyacağınız hikâye… Çünkü Temel’in hemen hemen bütün “saflık”larının ardında, ince bir zekânın mahsulü olan, ama ilk bakışta ve de herkes tarafından görülmeyen öyle bir espri gizlidir ki; zaman zaman asıl komik duruma düşen kendimiz olur…Devamı

Yumurta, mizahın içinde çok kullanılır ya, sorun bana şimdi; “Sarı yumurta mıı, beyaz yumurta mı?..” Gene sorun haydi; “Kara mizahın içinde mii, ak mizahın içinde mi?..” ….. Bugünlerde “AK” demenin, üstelik “ak” ile “mizah” kelimelerini yanana kullanmanın vahametini de idrak edersiniz, değil mi mîrim!.. (Çark)  -Yumurta, tarih sahnesindeki belki deDevamı