Unutulmaz kin! [01 Ekim 2009 Perşembe]

Cengiz Han: Dünyanın en meşhur zalimlerinden olan bu Moğol; birleştirdiği kabilelerden büyük bir yağmacılar ordusu kurdu. 1227’de ölünceye kadar, medeniyet adına rastladığı her şeyi yıktı, yaktı. Milyonlarca Türk ve Müslüman öldürdü… Unuttuk!

V. Lenin: Komünist Partiyi kurup Marx’ın fikirlerini hayata geçiren çok yalancı ve zalim Rus Tatarı. Dinlere düşmandı. 1924’te ölünceye kadar geçen 7 senede (Türkler ve Müslümanlar dâhil) 32 milyon cana kıydı… Unuttuk!

J. C. Stalin: Lenin’in yerine geçti. 1952’de ölünceye kadar geçen 28 sene içinde, kendine tapınmayanlardan 55 milyonunun canına kıydı… Unuttuk!

Cumhuriyetin ilk yıllarında ve 27 Mayıs ve 12 Eylül ve sair zamanlarda vuku bulan idamları, unuttuk…
On binlerce insanımızı katleden terörün başını bile unutup unutmamayı tartışıyoruz ama, Osmanlıya atılan (ve inanmaya can attığımız) iftiraları asla unutmadık!..

97 yaşında toprağa verilen Ertuğrul Osman efendinin cenazesi bunları tekrar gündeme getirdi. Çünkü o, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın torunu olmak “büyük suçu” yüzünden delikanlılığında sınırın dışına atıldı ve tam 70 yıl sürgünde bırakıldı.
Zalimlikle suçlanan dedesinin idam ettirdiği suçlu sayısı ise 33 yılda sadece 2 kişiydi ve onlar için fetva da almıştı.

Bu düşmanlığın sebebini “Padişahların Müslüman ve dindar olmaları” sandım yıllarca, yanılmışım.
Çünkü Suud kralları da Müslüman biliniyordu; İran ihtilalini din adına yapmıştı; Mısır kendini İslâm âleminin lideri sanıyordu. Suçlanmadılar bile…
Osmanlı’nın affedilmeyişinin sebebi şuydu:
Onlar; “Ehl-i sünnet” denilen ve Sevgili Peygamberimiz ile arkadaşlarının yolu olan 4 hak mezhebin (Hanefi, Hambeli, Maliki, Şafii) koruyucusuydular. Hem de tam 600 sene…

Ödül olarak da, “suç” olarak da işte bu onlara yetmişti!

Stop
Muammer Erkul
01 Ekim 2009 Perşembe

DİKKAT: Bu yazı ve aynı konuyla ilgili diğer yazılar ve bunların açılımları ve yorumlarını aşağıdaki adrese topladık. Tıklayıp geçebilirsiniz:
http://www.muammererkul.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2174

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir