3 Aralık Dünya Özürlüler Günü


Merhaba Muammer Bey!
3 Aralık Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle bir çok etkinlik düzenleniyor. Bir grup öğrenci kardeşlerimiz de bir araya gelip aşağıdaki bildiriyi yayınladılar. Bu bildiriyi sizinle paylaşıyorum; sevgilerimle.

Sevim

Değerli kamuoyuna saygıyla duyurulur:

Engellilerin, engeli olmayan bireylerle eşit haklara ve yaşam
standartlarına sahip olması için çaba gösteren görme engelli
öğrenciler platformu üyelerinin en öncelikli amacı, toplumdaki ön
yargıları yıkmaktır. Engellilerin de bir birey olduğu ve toplumda yer
alan her bireyin sahip olması gereken haklara sahip olduğu gerçeğini,
toplumun her ferdine anlatma ve benimsetme mücadelemiz geçmişte olduğu
gibi günümüzde de sürecektir. Engelli bireylere dilenci, yardıma
muhtaç, yetersiz gibi sıfatların yakıştırılmasının önüne geçmek için,
devlet kurumlarını ve saygıdeğer halkımızı bilgilendirmek amacıyla
aşağıdaki bildiri sunulmuştur.

Ülkemizde sayısı milyonları aşan bir engelli kitlesi bulunmakta ve bu
kitlenin önemli bir kısmı karşılaştıkları ortak sorunları bir çözüme
kavuşturmak amacıyla sivil toplum örgütleri kurarak bir çatı altında
toplanmaktadır. Maalesef bu oluşumlardan bazıları asli amaçlarından
uzaklaşarak, asla kabul edilemez davranışlar sergilemeye başlamışlar,
toplumun merhamet hislerini sömürerek, engellilik kimliği üzerinden
türlü ekonomik faaliyetler yapmayı amaç edinmişlerdir. Bu faaliyetleri
gerek çeşitli yasal düzenlemelere dayandırarak, gerek yasal
boşluklardan faydalanarak yürütmekteler. Bizlerle hiçbir şekilde
bağlantılı olmayan bu kişilerin söz konusu faaliyetleri, bu konularda
hassas olan bizlerin onurunu zedeleyecek nitelikte olup, tüm engelli
bireyleri telafisi mümkün olmayacak şekilde yıpratmakta ve üzmektedir.

Toplumun bir parçası olduğumuzu, toplumdaki hiçbir bireyden bir
eksiğimiz olmadığı gibi, bir fazlamız da olmadığı gerçeğinin
bilincinde olan bizler, bedensel engel sahibi olmanın, insanların
dilenmesi yahut dilenmeyi çağrıştıran faaliyetlerde bulunması için bir
gerekçe olamayacağı fikrini şiddetle savunuyoruz. Öğretmen, öğrenci ve
farklı mesleklerde çalışan bireylerden oluşan bizler; engelli
bireylerin toplumla bütünleşmesi için öncelikle ön yargıların ortadan
kaldırılması gerektiği inancını taşıyoruz. Bu noktada, ön yargıları
ortadan kaldırmak yerine daha da güçlendirecek, engelli bireyleri
tamamen pasivize edip, farklı bir sınıfmış gibi gösterecek
çalışmaların başında; engellilik faktörü üzerinden ekonomik
faaliyetleri sürdürmek geliyor. Bu faktörü öne çıkartarak çeşitli
ortamlarda para toplayan veya kalem, silgi, kartpostal gibi nesneleri
satma görüntüsü altında aslında dilenerek, kendilerini acındırarak
gelir sağlayan dernekler, oluşumlar, engelli bireyi toplumun gözünden
düşürmektedir.

Bahsi geçen zihniyet, ne yazık ki eğitim kurumlarında da faaliyet
göstermeye çalışmaktadır. Eğitim kurumlarında eğitim görerek gelecek
nesillerimizi oluşturacak, henüz daha yeni filizlenen fidanlarımızın
hassasiyetleri üzerinden ve merhamet duygusunu kullanarak bu işleri
yapmaya çalışmak ise yanlışın ötesinde, gayri ahlaki bir durumdur.
İlköğretim çağındaki çocuklardan, lise çağındaki gençlere kadar tüm
öğrencilerin harçlıklarına göz dikecek kadar dilenci bir ruha sahip bu
kişiler, gelecek nesillerin gözünde şimdiden, engelli "dilenir",
engelli "muhtaçtır." vs. imajını çizmektedir. Bizler, günümüz yetişkin
insanlarının ön yargılarını bile hala daha değiştirmeye çalışırken,
bazı kişilerin gelecek nesilleri bu ön yargıyla yetiştirmeye
çalışırcasına bir çaba içerisinde olması, büyük bir hata ve gelecek
için tarifi mümkün olmayan bir tehlike değil midir?

Daha bu yıl içerisinde gerçekleşen engelli personel alımı sınavıyla
5000 engelliye iş imkânı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, engelli
bireylerin bir şeyler üretebildiğine ve çalışabileceğine olan inancını
göstermiştir. Ancak;
Aynı bakanlığın, engellilerin öğrenci ve öğrenci aileleri tarafından
dilenci olarak görülmelerine sebebiyet verecek uygulamalara izin
vermesi, ya da sessiz kalması, başta kendi engelli personeli olmak
üzere, tüm engellilerin, zor durumda kalmalarına sebebiyet vermiş
olmayacak mıdır?

Kişiliğimize ve onurumuza yapılan bu saygısızlığın derhal ve ciddi
müdahalelerle önlenmesi gerekmektedir. Zira topluma çıktığımızda,
insanların bizi kendilerinden görmek yerine dilenci, hep tüketen, hiç
bir şey üretmeyen ve yardıma ihtiyacı olan muhtaç kişiler olarak
görmeleri, biz üreten, çalışan engelli bireyler için kabul edilebilir
bir durum değildir. Bu noktada yapılması gerekenlerin ivedilikle
gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Aksi takdirde, bu ülkenin
vatandaşları olarak sahip olduğumuz hukuki haklarımızı sonuna kadar
kullanmaktan çekinmeyerek, ön yargıların ortadan kaldırılması ve eşit
yaşam haklarına sahip olma yolundaki direnişimize devam edeceğimizin
bilinmesini isteriz.

Engelli bireylerin toplumda engeli olmayan bireylerle eşit statüde ve
eşit haklara sahip olarak yaşamını sürdürdüğü ve sayısı milyonları
aşan engellilerin böyle bir yaşamı özlemle arzuladığını bilen bizler,
daha yaşanabilir bir Türkiye oluşturma çabamızda sizleri de yanımızda
görmekten mutluluk duyacağız.

Web: www.gormeengelli-ogrenciler.com

İletişim: gormeengelliogrenciler.iletisim@gmail.co

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir