Bilinmeyen Osmanlı [21 Temmuz 1999 Çarşamba]

Bilinmeyen Osmanlı

Sayın Muammer Erkul Bilindiği gibi, 1999 yılı, 600 küsur sene Türk Devleti olarak üç kıtada hakimiyetini sürdüren Osmanlı Devleti’nin 700. kuruluş yıldönümüdür. Bu münasebetle, şu anda 35 küsur devletin eski mirası olan Osmanlı Devleti ile alakalı lehte ve aleyhte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini görüyoruz. Amerikan bilim kuruluşları başta olmak üzere, dünya üniversitelerinin ilgili bölümleri ve hatta Paris’teki ünlü mağazalar, bu kutlamalara etkin olarak katılmaktadırlar.
Bir çeşit Osmanlı ile Cumhuriyetin buluşması yani milli buluşma olması gereken bu yıldönümünde, vatanını, milletini, devletini ve milli tarihini seven herkesin, bu kutlamaların milli buluşma haline gelmesi için elinden gelen gayreti göstermesi gerektiği kanaatindeyiz.
Sağı ile solu ile her kesim kabul etmektedir ki, millet olarak bizim üç büyük düşmanımız vardır; cehalet, ihtilaf ve fakirlik. İşte Osmanlı ile Cumhuriyetin buluşmasını engelleyen en büyük maninin milli düşmanımız olan cehalet, yani doğru tarihi bilmemek olduğu görüşündeyiz.
Her gittiğimiz toplantı ve uğradığımız mecliste, bakkalından da ilim adamından da bize yöneltilen sorulardan ve bizim de verdiğimiz cevaplar faslından sonra, mutlaka ortaya çıkan bir rica ve istek vardı: Acaba Osmanlı Devleti ile alakalı çokça sorulan soruların cevaplarını ihtiva eden bir el kitabı hazırlayamaz mısınız? Çünkü mevcut eserler, ya toplumun çoğu kesimlerinin anlayamayacağı kadar bilimsel ve ağır ya da sorulara cevap veremeyecek kadar doğrulardan mahrum idi.
İşte bu isteği dile getirenlerden biri de ahirete intikal eden rahmetli Adnan Kahveci idi. Maliye Bakanı olduğu ilk günlerde beni Ankara’ya çağırmış ve şu tesbitleri bir istirham mahiyetinde yapmıştı:
“Muhterem Hocam! Eğitim hayatımda Osmanlı Devleti ile ilgili doğru bilgileri öğrenememiş ve aleyhte öğrendiğim bilgilerin yanlışlığını ve tarihimizi toptan inkarın zararlarını ancak Amerika’daki tahsil hayatımda anlamıştım. Bizim Osmanlı’yı batıran kurum diye gördüğümüz “İltizam” usûlünü Amerika’nın vergi tahsilinde kullanmak istediği modern bir iktisat teorisi olarak master derslerimde görünce şaşırdım ve tekrar Osmanlı’yı incelemeye başladım. İlk işim sizin Osmanlı Kanunnameleri adlı eserin ilk cildini okumak oldu. Ancak bu tür eserleri herkesin okuması mümkün değil. Keşke Osmanlı devleti ile ilgili önemli soruları, bu eserlerinizin özeti olmak üzere 500 sayfa halinde özetleseniz ve adını da ‘BİLİNMEYEN OSMANLI’ koysanız, ben de en az 500.000 adet bastırıp bütün meraklı insanlara dağıtsam.”
İşte aşağıda bazı örneklerini sunduğumuz soruları güvenilir kaynaklara dayanarak cevaplayacak bir el kitabına, millet olarak muhtaç olduğumuz ortadadır. Böyle bir eser, Osmanlı Araştırmaları Vakfı tarafından hazırlatılmış ve yayınlanarak kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.
Bu kitapta yer alan sorulardan bazıları şöylece zikredilebilir:
1-Osmanlı Bizans’ın kopyası mıydı?
2-Kardeş katli, Osmanlı Devleti’nin İslâmî kimliği ile nasıl açıklanabilir?
3-Fatih’in şahsiyeti, kimliği ve annesi ile alakalı iddialar hakkında ne dersiniz? Hıristiyanlığa meylettiği doğru mu?
4-Yavuz Alevi ve Kürt katliamı yaptı mı?
5-Padişahların astığı astık mıydı? Osmanlı Padişahlarının yasama, yürütme ve yargı konusundaki yetkileri sınırsız mıdır?
6-Osmanlı Devleti’nde mahkemeler var mıdır ve bağımsız mıdır?
7-Osmanlı hukuk sistemi laik miydi? Şer’i miydi?
8-Osmanlı Devleti’nin hukuk mevzuatı kanunnameler midir? Yoksa İslâm’ın hükümlerini de uygulamışlar mıdır?
9-Osmanlı, azınlıklara zulmetti mi?
10-Ermeni katliamı iddialarıyla alakalı kısaca neler söyleyebiliriz?
11-Osmanlı Devleti’nde gayr-i müslimler bakan olabilir miydi?
12-IV. Murad ve Yıldırım Bâyezıd içkici ve sarhoş muydu?
13-Osmanlı Devleti Müslüman Arap topraklarını işgal ve ilhak mı etmiştir?
14-Osmanlı Devleti Türklüğü ikinci plana mı itmiştir?
15-Osmanlı Devleti’nde insan hak ve hürriyetleri var mıydı?
16-Osmanlı padişahları neden hacca gitmemişlerdir?
17-Osmanlı ekonomiden ne anlıyordu?
18-Osmanlı Devleti’ne matbaa neden geç geldi?
19-Osmanlı Haremi hakkında anlatılanlar doğru mudur?
Eseri, Zât-ı Âlinize takdim etmekten vakfımız kıvanç duyar.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

Bilinmeyen Osmanlı, konuyla ilgilenenler ve bu topraklar üstünde yaşayanlar için güzel bir el kitabı. Hakiki bir hizmet… İçinde tam 300 soruya cevap var. İlk dakikadan itibaren masamın demirbaşlarından biri oldu. Israrla tavsiye ediyor ve Prof. Dr. Ahmet Akgündüz hocama ve Doç. Dr. Said Öztürk’e teşekkür ediyorum.
Şu adresten bilgi alabilir-sipariş verebilirsiniz:

OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI
Zeynep Sultan Camii Sok. No: 29 34410-Eminönü/İstanbul
Tel: (0212) 513 40 33 (Pbx) & Faks: 511 34 78
E-mail: osav1@ihlas.net.trBilinmeyen Osmanlı

——————————————————–

ŞİİR
Duyar mısın bilmem
Denize bir olta attım
Kuyuya taş
Söyleyemediğim, bilmediğim
Öğreten sensin
Bir dünyayı daha
Bir duayı dinler gibi
Bir ninniyi
Pür dikkat
Geçmişçesine kendinden
Varolanı unutup
Başka âleme koşanı
Kalır mısın yanımda
Emanet değil
Temelli başucumda
Y. HAN-SUNGURLU

Unutmam
Yıllar geçse ardından
Unutmam unutmayacağım seni
Ne zaman bir güle uzansam
O his saracak bedenimi
Elime almaya korksam da resmini
Korksam da geçmişi
hatırlamaya
Silip atmış olsam da
seni hayatımdan
Unutmam
Unutmayacağım seni…
Necla

Söz
Gözlerim
Gözlerini
Gözlerken
Gözlerim
Gözlerine yakalandı
“Hayat bir sırdır asla bilinmez;
Ebedi arkadaşlık kalpten silinmez.
Seni asil insanların basit sevgisiyle değil, basit insanların asil sevgisiyle severim.
Mahire Öz-Hatay

Stop
Muammer Erkul
21 Temmuz 1999 Çarşamba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir